Groen populisme op kosten van de gemeenschap

Beeld: Beeldbank D66

In Deventer ruiken groene populisten hun kans om de harten (en stemmen) van inwoners te winnen door als ridders te strijden voor elke boom in Deventer die gekapt dreigt te worden. Want: “het is toch niet uit te leggen als er gezonde volwassen bomen gekapt worden om een of ander stedelijk plan mogelijk te maken”? Hoe kan de gemeente zo stom zijn dat ze bij een nieuw plan geen rekening houdt met prachtige oude bomen die de stad van zoveel koelte en liefde voorzien?

Verlies bij de focus op afzonderlijke bomen het bos niet uit het oog!

Geen weldenkend mens in onze stad zal zomaar de zaag in een mooie boom zetten. Bomen zijn van levensbelang voor onze stad, ons land en onze planeet door het opnemen van CO2 en daarmee het leven op onze planeet in stand te houden. Bomen geven daarnaast koelte en zijn nodig om hittestress in de stad te verminderen. D66 zal als grootste progressieve en groene partij van Nederland (die de geuzennaam klimaatdrammers graag gebruikt), ook altijd strijden tegen onnodige bomenkap. Maar D66 erkent ook dat er soms goede redenen kunnen zijn om dit wel te doen. Juist om de aanplant van meer bomen en meer koelte mogelijk te maken! Dat zien we momenteel in Deventer op verschillende plekken in de stad. D66 Deventer steunt die plannen. Niet om een boom te kappen, maar om een groener en leefbaar Deventer mogelijk te maken. D66 strijdt tegen kortzichtig groen populisme dat enkel focust op afzonderlijke bomen, maar het grotere groene plaatje (het bos) uit het oog verliest. In de raad van 16 februari liggen er twee moties die het kortzichtig groen populisme illustreren.

1. Bouw nieuwe wijken om bestaande bomen heen?

Met de eerste motie wordt het college opgeroepen om bij nieuwe ruimtelijke plannen de aanwezige volwassen bomen als vertrekpunt te nemen en het plan daaromheen te ontwerpen. Dat klinkt sympathiek, maar door zijn algemeenheid en eenvoud is het een garantie voor ongelukken en suboptimale nieuwe ruimtelijke plannen. De ene boom is de andere niet. Een berkenboom wordt niet ouder dan 80 jaar, terwijl een eik makkelijk 500 jaar kan halen. Zouden we bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de stadsrand rekening moeten houden met de aanwezigheid van enkele berkenbomen die in het verleden natuurlijk (niet gepland) zijn gegroeid? D66 zou daar niet aan willen denken! Omgekeerd is het onbehoorlijk en populistisch te suggereren dat er geen rekening wordt gehouden met historische en waardevolle bomen. Kijk naar de Vijfhoek en naar Colmschate waar waardevolle historische houtopstanden professioneel zijn ingepast in het ontwerp. De motie is niet alleen kortzichtig, maar ook overbodig en suggestief.

2. Laat twee bomen staan op Stromarkt, koste wat het kost

Met de andere motie wordt het college opgeroepen om bij de herinrichting van de Stromarkt twee platanen te behouden en het plan daarop aan te passen. Klinkt ook sympathiek voor degenen die het grotere plaatje niet kennen. Maar dat grotere plaatje leert dat (1) er een uitgebreid en zorgvuldig ontwerpproces is geweest waar velen de loftrompet over geblazen hebben. Dat (2) bij het ontwerp zeer zorgvuldig is gekeken naar de aanplant van veel nieuwe bomen omwille van klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Dat (3) het aanpassen van het ontwerp een schadepost van € 180.000,- veroorzaakt, plus een vertraging in de uitvoering van een half jaar. Dat (4) de ondernemers aan de pleinen zeer tevreden zijn over het plan en liefst een zo snel mogelijke uitvoering zien.
Als deze motie wordt aangenomen zijn we € 180.000,- kwijt aan gemeenschapsgeld met daarbovenop een half jaar vertraging. De Stromarkt is hoognodig toe aan een flinke opwaardering met bomen. Die moeten juist in het voorjaar gepland worden, dus nu starten met de uitvoering! Voor € 180.000,- kunnen enkele tientallen bomen verspreid over de stad gepland worden. Ook deze
motie is te kwalificeren als kortzichtig, groen populistisch op kosten van gemeenschapsgeld en onproductief voor de voortvarende uitvoering van een klimaatbestendig nieuwe Stromarkt.

D66 Deventer strijdt voor een groen en klimaatadaptief Deventer

D66 zal strijden voor elke onnodige bomenkap in onze mooie gemeente. Maar naast het belang van afzonderlijke bomen, strijdt D66 bovenal voor het bovenliggende en algemene belang van ruimtelijke plannen die klimaatadapatief zijn. Niet alleen nieuwe plannen, maar ook bestaande plekken in de stad kunnen groener worden ingericht met minder stenen en meer bomen. Deventer is nooit af. De komende 15 jaar is er nog een forse woningbouwopgave te realiseren. Dat vergt snelle en voortvarende nieuwe ruimtelijke plannen met veel groen dus veel bomen. En natuurlijk wordt het belang en behoud van bestaande gezonde bomen daarbij maximaal meegewogen.