Jan Schuring

Beeld: Evert van der Worp

Nadat ik vele jaren in mijn loopbaan uiteenlopende ministers, wethouders en gedeputeerden vanuit inhoudelijke opgaven heb mogen bijstaan en adviseren, besloot ik in 2013 om in mijn woonplaats Deventer zelf te gaan voor het politieke handwerk.

  • 66 jaar
  • Hallum
  • Deventer
  • Hij/hem

Niet om als neutraal adviseur, maar als betrokken volksvertegenwoordiger richting te geven aan het versterken van het mooie Deventer vanuit de vooruitstrevende sociaal-liberale richtingwijzers van onze partij. Constante blijft het zoeken naar houdbare en duurzame oplossingen vanuit een inhoudelijke analyse van de problemen. Het is dankbaar werk!

Beeld: Evert van der Worp

Ik ben niet alleen gemotiveerd om inhoudelijke opgaven in Deventer aan te pakken, maar beleef ook veel plezier en inspiratie om leiding te geven aan de fractie en straks vanaf maart 2022 weer een team te mogen smeden van een vernieuwde fractie en het beste uit de fractieleden boven te mogen halen. Ook het samenspel met de wethouder en (straks allicht deels andere) coalitiepartners is een prachtig onderdeel van het politieke handwerk om tot de beste besluiten voor de inwoners van Deventer te komen.  

Deventer heeft alles in zich om prachtige ontwikkelingen door te maken. Qua ligging aan spoor, snelwegen en IJssel is het de magneet van Oost-Nederland. De werkgelegenheid in de ICT-sector moet Deventer laten groeien en jonge inwoners behouden en nieuwe inwoners uit de wijde regio aan zich binden.  

• Het bestuur moet veel besluiten in beter samenspel met inwoners organiseren. De bewonersparticipatie moet beter en vroegtijdig vorm krijgen om echt invloed te bieden op belangrijke keuzen.
 
• De woningbouwproductie moet fors worden opgeschroefd om sneller in de grote vraag te kunnen voorzien.  

• De klimaatopgave is zodanig urgent dat de duurzaamheideisen bij alle economische en maatschappelijke initiatieven aan de hoogste eisen moet voldoen. Duurzaamheid is het fundament en kader voor ons handelen en onze keuzen.  

“Deventer is gezegend met wel erg veel mooie plekken in zowel de historische binnenstad als de mooie dorpen en het landelijk gebied daarbuiten.”

Beeld: Harold Teunissen