Bedankt voor uw stem!

Beeld: Gemeente Deventer

De kiezers van Deventer hebben gekozen met als gevolg dat D66 haar huidige vier zetels in de raad kan behouden. We zijn tevreden met deze uitslag, al hadden we eigenlijk op een zetel meer gerekend. Vanaf maandagochtend 21 maart zijn alle uitslagen in detail bekend en hebben we ook zekerheid over de samenstelling van de fractie. Gekozen zijn Jan Schuring, Susanne Kerkdijk, Oguzhan Akdemir en Charlotte Schuiling. Dit team gaan als nieuwe fractie aan de slag! Met dit filmpje heeft onze lijstrekker Jan Schuring donderdag al onze dank uitgesproken voor ieders stem en steun.

Stevige campagne gevoerd

D66 heeft een intensieve campagne achter de rug! Zeker de afgelopen weken was D66 dominant aanwezig en zichtbaar in de lokale kranten, vele filmpjes en berichten op de sociale media, op de vele debatavonden en op de markt. De kandidaten waren heel actief op straat met canvassen en flyeren. Vrijwel elk huis in Deventer heeft (voor zover er geen NEE-NEE of NEE-JA sticker op de deur zat) een flyer ontvangen. Het canvassen liep iets minder voortvarend dan gepland, maar er zijn toch heel veel korte gesprekken gevoerd. Ik denk niet te overdrijven met de constatering dat de afgelopen campagne de meest intensieve en zichtbare campagne ooit is geweest.

Informatieperiode

De komende dagen zal duidelijk worden hoe Gemeentebelang als winnaar van de verkiezingen, de informatieronde zal inrichten. D66 hecht aan een goede en zakelijke analyse van de uitkomst en een verkenning van de meest kansrijke opties voor een nieuwe coalitie. Als zo’n analyse beschikbaar is, kan die worden besproken in de gemeenteraad en zal er een begrip kunnen ontstaan voor een daarop volgende formatieronde.

Formatieronde

D66 kijkt met tevredenheid terug op de voorbije coalitieperiode. Alle deelnemende partijen aan de afgelopen coalitieperiode hebben resultaten uit het programma kunnen realiseren. Het was een grote coalitie van 5 partijen met in totaal 24 zetels (van de 37). Deze partijen hebben nu samen 27 zetels (van de 39). Met winst voor 3 (Gem Bel, GL en CDA), verlies voor de PvdA en stemmenbehoud voor ons. Kennelijk zijn de kiezers tevreden over het gevoerde beleid. D66 is bereid om opnieuw deel te nemen aan een nieuwe coalitie, mits een relevant deel van onze ambities kan worden verzilverd. Die gaan ondermeer over duurzaamheid, over de woonopgave, de cultuursector, participatie en de lokale economie. Deelnemen aan de nieuwe coalitie is geen doel, maar een middel om onze idealen en ambities voor Deventer te bereiken. We gaan kijken en verkennen wat er mogelijk is.