Fietsparkeren

Op initiatief van D66 is een motie opgesteld (en aangenomen) over het beter inventariseren van de fietsparkeerbehoefte in en rond de binnenstad. In het verleden gebeurde dit te vaak adhoc bij (losse) projecten of te algemeen of niet toekomst gericht. Het is zaak de fiestparkeerbehoefte voor de hele binnenstad in kaart te hebben, vóór er besluiten komen over parkeernormen in de binnenstad. (Als we het over parkeernormen hebben, hebben we het nog steeds over autoparkeren, heel verwarrend). We namen dit initiatief met Groen Links en Christen Unie. 

Integrale aanpak

Aansluitend op deze motie is een motie mobiliteitsplan aangenomen. Daarbij gaat om het parkeren (van alle vervoermiddelen) en de vervoersbewegingen die daarmee gepaard gaan, in en rond de binnenstad in kaart te krijgen. Wij hebben ook voor die motie gestemd, hoewel wij moeite hebben met de benaming. Want een mobiliteitsplan behelst veel meer. Maar toch: een integrale aanpak is belangrijk. Voor ons is de aparte inventarisatie van het fietsparkeren belangrijk omdat het niet voor het eerst zal zijn dat dit belangrijke punt bij een integrale aanpak ondersneeuwt. Vergelijk het met de uitreiking van de genderneutrale Oscars. Klonk goed, maar hij (?) werd bijna niet aan vrouwen uitgereikt.

Vragen

Daarbij gaat om het parkeren (van alle vervoermiddelen) en de vervoersbewegingen die daarmee gepaard gaan, in en rond de binnenstad in kaart te krijgen. Wij hebben ook voor die motie gestemd, hoewel wij moeite hebben met de benaming. Want een mobiliteitsplan behelst veel meer. Maar toch: een integrale aanpak is belangrijk. Voor ons is de aparte inventarisatie van het fietsparkeren belangrijk omdat het niet voor het eerst zal zijn dat dit belangrijke punt bij een integrale aanpak ondersneeuwt. Vergelijk het met de uitreiking van de genderneutrale Oscars. Klonk goed, maar hij (?) werd bijna niet aan vrouwen uitgereikt.