Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

Op initiatief van D66 is een motie opgesteld (en aangenomen) over het beter inventariseren van de fietsparkeerbehoefte in en rond de binnenstad. In het verleden gebeurde dit te vaak adhoc bij (losse) projecten of te algemeen of niet toekomst gericht. Het is zaak de fiestparkeerbehoefte voor de hele binnenstad in kaart te hebben, vóór er besluiten komen over parkeernormen in de binnenstad. (Als we het over parkeernormen hebben, hebben we het nog steeds over autoparkeren, heel verwarrend). We name

Op initiatief van D66 is een motie opgesteld (en aangenomen) over het beter inventariseren van de fietsparkeerbehoefte in en rond de binnenstad. In het verleden gebeurde dit te vaak adhoc bij (losse) projecten of te algemeen of niet toekomst gericht. Het is zaak de fiestparkeerbehoefte voor de hele binnenstad in kaart te hebben, vóór er besluiten komen over parkeernormen in de binnenstad. (Als we het over parkeernormen hebben, hebben we het nog steeds over autoparkeren, heel verwarrend). We name

Toont 1 van 1