Nu nog geen doorbraak in Haagse formatie, gezaghebbende informateur moet inhoudelijke gesprekken leiden

De verkenners die namens de raad een brede opdracht hebben meegekregen hebben die opdracht afgerond. Ze komen tot de conclusie dat er op dit moment nog geen meerderheidscoalitie mogelijk is. D66 wil daarom dat de raad gezamenlijk een gezaghebbende informateur naar voren schuift die puur op de inhoud de formatie voortzet. “Alle partijen die redelijkerwijs kunnen samenwerken moeten samen oplossingen vinden op de problemen waar Den Haag voor staat”.

Goede gesprekken
“Er zijn goede gesprekken gevoerd die laten zien dat iedereen zich met hart en ziel inzet voor een betrouwbaar, verantwoord en daadkrachtig stadsbestuur. We delen de zorgen over de uitdagingen waar Den Haag voor staat. Van de wooncrisis tot de klimaatcrisis, van de problematiek in Transvaal, Moerwijk en Laak tot de positie van de stad in de regio” zegt D66-leider Van Asten.
 
Maar geen doorbraak
Van een doorbraak is echter nog geen sprake. Verschillende partijen hebben nog teveel bezwaren tegen de verschillende samenstellingen, waardoor er geen coalitie voor de hand ligt. Van Asten: “De gesprekken van de afgelopen weken hebben mij duidelijk gemaakt dat de heftige en stressvolle gebeurtenissen in de vorige raadsperiode nog veel losmaken”. Deze gesprekken voortzetten lijkt D66 dan ook de beste weg om een stabiel fundament te bouwen waarop een stabiel en daadkrachtig bestuur kan worden gebouwd.
 
Stevige basis opbouwen
“Hoewel de problemen van de inwoners van deze stad vragen om snelle acties van het stadsbestuur zal het uiteindelijk in het belang zijn van alle Hagenaars om te investeren in goede verhoudingen en zo een stevige basis te bouwen” aldus Van Asten.
 
Vervolgstappen
De taak van de verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller komt met het opleveren van het eindrapport  tot een einde. Van Asten: “Ik ben erg dankbaar voor hun tijd, energie en betrokkenheid in de afgelopen weken. Deze gesprekken en conclusies hebben misschien niet een duidelijke gedragen meerderheidscoalitie opgeleverd, maar hebben wel veel los gemaakt bij partijen. Hier zullen we in een volgende fase absoluut profijt van hebben.

Inhoudelijke gesprekken met informateur
De Haagse Democraten stellen voor dat de raad gezamenlijk een nieuwe en gezaghebbende informateur voordraagt. Deze informateur zal op basis van de eerdere verkenningen en gesprekken een voorstel doen over welke partijen over de inhoud samen moeten doorpraten. “De informateur moet echt op de inhoud en boven de partijen staan, en daarom stellen wij voor dat de raad deze informateur voordraagt. Daarbij gaat iedere partij natuurlijk nog over zijn eigen blokkades, maar wij stellen voor om niet direct eisen te stellen aan het aantal deelnemende partijen aan zo’n inhoudelijke ronde” zegt Van Asten. “Het is nu eerst van belang dat alle partijen die redelijkerwijs kunnen samenwerken ook samen antwoorden vinden op de problemen waar Den Haag voor staat”.