Nieuwe college beëdigd – D66’ers Van Asten op stadsontwikkeling, Bruines op financiën

D66’ers Robert van Asten en Saskia Bruines zijn, net als de andere zes kandidaat wethouders, vanavond beëdigd als wethouders. Het nieuwe college, met zware portefeuilles voor D66’ers, is daarmee van start. Van Asten heeft de portefeuille stedelijke ontwikkeling, strategie en Europa en Bruines financiën, economie en cultuur. Vice-fractievoorzitter Marieke van Doorn: “Met deze twee kwaliteitswethouders op deze invloedrijke portefeuilles drukt D66 een duidelijke stempel op de toekomst van onze stad”.

Grote en invloedrijke portefeuilles…

D66 levert twee wethouders met grote en invloedrijke portefeuilles. Lijsttrekker Robert van Asten wordt eerste locoburgemeester en krijgt in het nieuwe stadsbestuur de portefeuille stedelijke ontwikkeling, strategie en Europa. Zowel de ontwikkelingen op de Binckhorst en het CID, als de bibliotheken, vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Saskia Bruines is verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, economie en cultuur.

… met ervaren
wethouders

Van Asten (die tevens lijsttrekker en fractievoorzitter was) en Bruines waren al wethouder in het vorige college en nemen veel kennis en ervaring mee. Van Asten was onder andere wethouder mobiliteit en daarmee verantwoordelijk voor de grote mobiliteitstransitie, waardoor in heel Den Haag de fiets ruim baan krijgt, het verkeer veilig wordt en bewoners minder afhankelijk worden van de auto. Bruines was in het vorige college al verantwoordelijk voor de economie en de dienstverlening en organisatie vanuit het stadhuis. Haar kennis van het stadhuis en het besturen van de stad zijn van onschatbare waarde voor de portefeuille financiën, economie en cultuur.

Hoorzitting voor stemming

Voordat Van Asten en Bruines door de gemeenteraad werden verkozen tot wethouder, gaven ze antwoorden op de vragen van raadsleden in een openbare hoorzitting. Deze hoorzitting is een relatief nieuw instrument van de raad dat op initiatief van D66 in het leven is geroepen. Met de hoorzitting kunnen raadsleden kandidaat wethouders aan de tand voelen om zo voor een transparanter en integerder stadsbestuur te zorgen.

Samen bouwen
aan de toekomst

Vice-fractievoorzitter Marieke van Doorn: “Met deze twee kwaliteitswethouders op deze invloedrijke portefeuilles drukt D66 een duidelijke stempel op de toekomst van onze stad. We zijn dienstbaarder, zichtbaarder en slagvaardiger. Samen met bewoners gaan we uitdagingen aan”. Bruines: “We brengen de financieren op orde en investeren in kunst, cultuur en economie. Zo brengen we de basis op orde en houden we Den Haag bruisend en innoverend”. Van Asten: “Den Haag is de stad van ons allemaal. Door de regie te pakken zorgen we ervoor dat er niet alleen gebouwen gebouwd worden, maar dat we een bruisende stad krijgen met voldoende scholen en groen. Samen met de inwoners bouwen aan een Den Haag waarin we allemaal een toekomst hebben”.