Nieuw coalitieakkoord: “Slagvaardiger en zichtbaarder”

Alle onderhandelaars - De onderhandelaars van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA presenteren het akkoord Beeld: Martijn Beekman

Den Haag en haar inwoners staan voor grote opgaven. “Hoe betaal ik de energierekening? Hoe kom ik aan een goede, betaalbare woning? Krijgen mijn kinderen wel dezelfde kansen als andere kinderen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering?” De uitdagingen zijn groot terwijl veel bewoners het gevoel hebben dat de overheid ver weg is. “Daarom willen we dat de overheid dichter bij de mensen komt te staan. We zijn dienstbaarder, zichtbaarder en slagvaardiger. Samen met bewoners gaan we uitdagingen aan”, zegt Van Asten. Het heeft een stevig akkoord opgeleverd. De bewoners krijgen meer kansen, hun straten worden groener, en er komt meer regie op de ontwikkelingen in de stad.

100 miljoen voor energietransitie

Op het gebied van groen en duurzaamheid worden grote stappen gezet. Er komt 100 miljoen beschikbaar voor de energietransitie en huizen met lage energielabels worden snel beter geïsoleerd. Van Asten: “Dat is een belangrijke stap voor al die mensen die zich nu zorgen maken om de energiekosten. Elke euro die we investeren in verduurzaming betaalt zich uit in bespaarde kosten en een beter klimaat”. De Haagse economie wordt circulair en het hergebruiken van grondstoffen wordt de norm. Samen werken we aan een klimaatneutraal Den Haag.

Versteende stad wordt groener

Steen voor steen wordt de stad ook letterlijk groener. De natuur wordt beter beschermd en onderhouden en er komen meer bomen. In de meest versteende stukken van de stad worden elk jaar 3000m2 aan tegels en steen vervangen door groen. Ook wordt er gewerkt aan de mogelijkheid van groene grachten, waar gedempte grachten niet volledig worden opengehaald, maar waar gras en bomen wel de contouren van het water volgen. Door het combineren van de natuurgebieden Ockenburg, Uithof en Madestein ontstaat er een gigantisch nieuw natuurgebied. Doordat auto’s meer inpandig en ondergronds geparkeerd worden, ontstaat er op straat meer ruimte voor bomen. Waar bewoners met deelauto’s ervoor zorgen dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, wordt de hele wijk beloond met extra groen. “Niet beton, niet blik, maar bomen maken onze stad leefbaar”, zegt Van Asten. “Dus hoe meer auto’s er in de garage staan, hoe meer groen er op straat is en hoe leefbaarder de buurt wordt”.

De straat weer van de mensen

Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan, zoals al eerder in plannen van wethouder Van Asten stond. Daarom komen er meer vrijliggende fietspaden, meer snelfietsroutes en wordt 30km/u de norm voor auto’s. Om ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen, worden projecten als de schoolstraat en veilige schoolroutes doorgezet. Er wordt werk gemaakt van het aanpakken van verkeershufters, zoals het inzetten van een noise patrol, en het aanpakken van gevaarlijke en lastige wegen, zoals de Zevensprong. De Zevensprong, waar onder andere de Regentesselaan, Loosduinseweg en Paul Krugerlaan elkaar kruisen, is te ingewikkeld, te druk en is een kloof tussen wijken en mensen. Door bijvoorbeeld te kijken naar het ondertunnelen van sommige banen willen de coalitiepartijen ervoor zorgen dat het nu chaotische kruispunt een mooi stukje stad wordt. Van Asten: “We geven de straat weer terug aan de mensen”.

Beeld: Martijn Beekman

Grip op de stad en de toekomst

Ook de woningnood wordt aangepakt. De ambitie is om 4000 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen. Leegstand wordt aangepakt, wonen boven winkels gestimuleerd en leegstaande kantoorgebouwen kunnen worden gebruikt voor (tijdelijke) woningen. Ook wordt de woningnood onder studenten aangepakt; per jaar worden er 100 woningen voor innovatieve woonvormen mogelijk gemaakt. “Zo geven we mensen de ruimte om in Den Haag te blijven wonen en hun leven op te bouwen. Of je nu een sociale huurwoning zoekt, student bent of juist op een hele nieuwe manier wilt wonen”. Het stadsbestuur zet ook in op meer regie en meer grip op stedelijke ontwikkeling. Van Asten: “Alleen door meer regie te pakken op de Binckhorst, in het CID en de openbare ruimte in het algemeen kunnen we samen bouwen aan een Den Haag waar we allemaal een toekomst hebben”.

Grote investeringen in gelijke kansen

Iedereen moet de kans krijgen om alles uit het leven te halen. Daarom investeren de partijen in het vergroten van de gelijke kansen. “Met de Rijke Schooldag zorgen we er onder meer voor dat alle kinderen toegang hebben tot extra sport- en cultuurlessen na schooltijd, of ze nu uit de Vogelwijk of de Schilderswijk komen”, zegt Van Asten. Het lerarentekort wordt aangepakt en er worden grote investeringen gedaan in onderwijs. De komende periode investeren we in het aanpakken van taalachterstanden: van € 1,5 miljoen in 2023 oplopend tot € 4,5 miljoen per jaar in 2026. Van Asten: “Dat is hard nodig want zonder goede beheersing over de taal, heb je geen goede controle over je eigen leven”.

Beeld: Jason Goodman

Nieuwe bibliotheken

De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het aanpakken van taalachterstanden. De bibliotheek in Moerwijk blijft, er komt een nieuwe bibliotheek bij in Benoordenhout en er wordt gekeken naar het openen van bibliotheken in Mariahoeve en Spoorwijk. Van Asten: “De bieb is de plek waar jong en oud kan blijven leren en zich kan blijven ontwikkelen. De bieb maakt mensen sterker.”

Preventie is beter dan genezen

Het sterker, gezonder en veerkrachtiger maken van bewoners is een belangrijk thema. Daarom wordt er veel ingezet op preventie. Niet alleen met de aanpak van taalachterstanden, maar ook in de jeugdzorg, zodat minder jongeren instromen in de jeugdhulp en ook op preventie waar het gaat om gezondheid en bewegen. 

Cultureel spektakel met Escher-jaar

Het museumkwartier wordt versterkt, onder andere doordat het Escher Museum zijn nieuwe onderkomen vindt in de oude Amerikaanse ambassade. Ook wordt het Haags Historisch Museum verbouwd. En er komt een structurele financiering voor de huisvesting van cultuur. “Daarmee zijn culturele instellingen zeker van hun plek in de stad”. Daarnaast wordt 2023 het Escher-jaar. Het Mondriaan-jaar in 2017, waarin door heel Den Haag zijn kenmerkende kleuren te zien waren, was een internationale hit en vormt de inspiratie voor het Escher-jaar. Van Asten: “Dit is een boost waar de culturele sector na de coronajaren naar snakt. We laten zien dat we niet alleen de internationale stad van vrede en recht zijn, maar ook van kunst en cultuur”.

Beeld: Jean Carlo Emer

Geen vrijheid zonder veiligheid

Den Haag wordt veiliger. De overconcentratie van coffeeshops in de Weimarstraat en Zeehelden wordt aangepakt en twee shops worden verplaatst. De aanpak van ondermijnende criminaliteit, een innovatieve aanpak die door D66 is opgezet, wordt uitgebreid. Wijken zoals Laak krijgen hun eigen aanpak, zodat elke wijk de oplossingen krijgt die het nodig heeft. Er komt structureel 5 miljoen bij voor veiligheid. Hiermee kan flink worden ingezet op handhaving en preventie van straatintimidatie, messentrekkende jeugdbendes en gevaarlijke verkeershufters. Racisme en discriminatie worden tegengegaan en met het plan ‘Queer in Den Haag’ wordt de acceptatie, vrijheid en veiligheid van LHBTI+’ers vergroot.

Wethouders met grote verantwoordelijkheden

D66 levert twee wethouders met grote en invloedrijke portefeuilles. Lijsttrekker Robert van Asten wordt eerste locoburgemeester en krijgt in het nieuwe stadsbestuur de portefeuille stedelijke ontwikkeling, strategie en Europa. Zowel de ontwikkelingen op de Binckhorst en het CID, alswel de bibliotheken, vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Saskia Bruines is verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, cultuur en economie. Mede-onderhandelaar en vice-fractievoorzitter Marieke van Doorn: “Ik ben er trots op dat we met twee D66’ers onze verantwoordelijkheid nemen op grote dossiers. En samen met de andere collegepartijen en met de volledige raad nemen we de verantwoordelijkheid om de problemen van de stad met daadkracht aan te pakken.”

Zichtbaar en slagvaardig

“Het was geen korte formatie”, erkent Van Asten. “Maar we kunnen trots zijn op wat er nu staat. Ondanks de grote uitdagingen en de financiële problemen van de gemeente zijn we er samen in geslaagd een ambitieus akkoord te maken”. Een focuspunt van het akkoord is een overheid die dienstbaar en benaderbaar is. Van Asten: “De afgelopen jaren heeft het vertrouwen in de politiek een klap gekregen. Zowel landelijk, maar ook lokaal door bijvoorbeeld de inval van de rijksrecherche en het proces tegen twee oud-wethouders die worden verdacht van corruptie en deelname aan criminele organisaties. Het vertrouwen terugwinnen kan alleen door als politiek te laten zien dat we met integriteit en daadkracht echt het verschil kunnen maken voor alle inwoners van de stad. Met dit akkoord laten we dat zien”.

Luister ook onze podcast, waarin Robert van Asten en Marieke van Doorn het gloednieuwe coalitieakkoord bespreken.

Benieuwd naar het volledige nieuwe coalitieakkoord? Dat is hier terug te vinden.

Hofvijver binnenhof centrum

Beeld: Mark Boss