Klimaat, natuur en milieu

D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen."

Op 14 oktober 2021 vonden de Algemene Beschouwingen voor de Programmabegroting 2022-2025 plaats op het stadhuis te Delft. Alle fracties in de Delftse gemeenteraad kregen de ruimte om een algemene beschouwing te geven van circa tien minuten. Lees hieronder de bijdrage van de fractievoorzitter van D66 Delft, Christine Bel.

Met de aanleg van WarmtelinQ doet zich een kans voor om de Beatrixlaan te versmallen. De D66-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over wat dit oplevert voor de leefbaarheid in de stad.

D66 is blij dat de gemeente het eigenaren van een deelauto mogelijk maakt om meerdere parkeervergunningen aan te vragen. Zo stimuleren we gedeeld eigenaarschap van auto’s. Raadslid Boris van Overbeeke: “ We maken het Delftenaren die een auto willen delen met bijvoorbeeld vrienden of familie zo makkelijk mogelijk.“

D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen."

Op 14 oktober 2021 vonden de Algemene Beschouwingen voor de Programmabegroting 2022-2025 plaats op het stadhuis te Delft. Alle fracties in de Delftse gemeenteraad kregen de ruimte om een algemene beschouwing te geven van circa tien minuten. Lees hieronder de bijdrage van de fractievoorzitter van D66 Delft, Christine Bel.

Met de aanleg van WarmtelinQ doet zich een kans voor om de Beatrixlaan te versmallen. De D66-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over wat dit oplevert voor de leefbaarheid in de stad.

D66 is blij dat de gemeente het eigenaren van een deelauto mogelijk maakt om meerdere parkeervergunningen aan te vragen. Zo stimuleren we gedeeld eigenaarschap van auto’s. Raadslid Boris van Overbeeke: “ We maken het Delftenaren die een auto willen delen met bijvoorbeeld vrienden of familie zo makkelijk mogelijk.“

Op donderdag 30 januari 2020 besluit ook de Delftse Gemeenteraad om de Eneco-aandelen te verkopen. De verkoop van deze aandelen levert bijna €100 miljoen op. Wat D66 betreft wordt een deel gereserveerd voor een bijdrage aan een energietransitiefonds.

Vrijdag 25 september gaan over de hele wereld weer miljoenen jongeren de straat op om te staken voor het klimaat. Deze demonstratie is, net als de vorige, nodig en nuttig.

Om papierverspilling te voorkomen wil D66 Delft de Ja/Ja-sticker invoeren in Delft. Daardoor krijgen alleen Delftse huishoudens met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Afgelopen donderdag 27 september zijn er tijdens de raadsvergadering twee moties mede-ingediend door ons raadslid Sivan Maruf.

Op donderdag 30 januari 2020 besluit ook de Delftse Gemeenteraad om de Eneco-aandelen te verkopen. De verkoop van deze aandelen levert bijna €100 miljoen op. Wat D66 betreft wordt een deel gereserveerd voor een bijdrage aan een energietransitiefonds.

Vrijdag 25 september gaan over de hele wereld weer miljoenen jongeren de straat op om te staken voor het klimaat. Deze demonstratie is, net als de vorige, nodig en nuttig.

Om papierverspilling te voorkomen wil D66 Delft de Ja/Ja-sticker invoeren in Delft. Daardoor krijgen alleen Delftse huishoudens met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Afgelopen donderdag 27 september zijn er tijdens de raadsvergadering twee moties mede-ingediend door ons raadslid Sivan Maruf.

Toont 12 van 12