“Investeer Eneco-opbrengst in duurzame toekomst voor Delft”

Op donderdag 30 januari 2020 besluit ook de Delftse gemeenteraad om de Eneco-aandelen te verkopen. De verkoop van deze aandelen levert bijna €100 miljoen op. D66, en vele partijen met ons, vindt dat we verstandig moeten omgaan met de opbrengsten en moeten kijken naar lange termijn investeringen voor Delft. Wat D66 betreft wordt een deel gereserveerd voor een bijdrage aan een energietransitiefonds.

Niet verjubelen

Aanvankelijk koos de Delftse gemeenteraad ervoor de Eneco-aandelen niet bij voorbaat te verkopen. Nu alle andere gemeenten hebben besloten om de aandelen te verkopen, kan Delft niet anders dan ook haar aandelen te verzilveren. De opbrengsten van de Delftse aandelen zijn zo’n €100 miljoen. “Het is belangrijk dat we dit geld niet verjubelen, maar duurzaam investeren in de stad”, aldus D66-fractievoorzitter Christine Bel.

Energietransitiefonds

“Gelukkig lijkt het overgrote deel van de Delftse raad dit met mij eens”, vervolgt Bel. “Wat D66 betreft wordt een deel van de opbrengsten gebruikt voor een energietransitiefonds.” Zo stond al in het D66-verkiezingsprogramma én het coalitieakkoord. Om de ambitie waar te maken dat Delft in 2050 klimaatneutraal is, moet er nog veel gebeuren. Ook andere gemeenten hebben een vergelijkbare klimaatopgave. Door, gezamenlijk, te investeren in een energietransitiefonds kunnen gemeenten derden meekrijgen mede te investeren om de noodzakelijke maatregelen te nemen, die echt zoden aan de dijk zetten.

Investeren in de toekomst

Bel geeft aan dat de opbrengsten niet moeten worden gebruikt om ‘structurele kosten’ mee te dekken. “Het is eenmalig geld, dat we moeten uitgeven om te investeren in de toekomst van de stad, niet om eventuele gaten in de begroting mee op te vangen”. Dat betekent ook dat het gat in de begroting dat ontstaat door het wegvallen van de Eneco-dividenden (zo’n €1,5 miljoen per jaar) zo snel mogelijk structureel gedicht moet. Deels zou dat bijvoorbeeld kunnen door ‘dure’ leningen af te lossen of over te sluiten, waardoor Delft jaarlijks minder rente betaalt. Omdat de huidige rente historisch laag, bijna nihil, is, levert zomaar leningen aflossen weinig op. Zolang we weinig uitgeven aan rente én onze stadsschuld verantwoord is, kunnen we beter investeren in de stad, daar waar dat niet alleen bijdraagt op korte termijn, maar ook op de lange termijn. We moeten daar investeren waar we ook in de verre toekomst de vruchten van zullen plukken.