D66

De afgelopen tijd ontving de gemeenteraad van Delft veel berichten van bezorgde bewoners rondom het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan.

Precies een jaar na de excuses van de regering heeft burgermeester Marja van Bijsterveldt namens de gemeente Delft excuses aangeboden voor het slavernijverleden in Delft.

D66 Delft heeft tijdens de recente debatten over de Woonvisie gepleit voor meer ambitie op gezinswoningen in Delft.

Ben jij op zoek naar een ideale bijbaan in de politiek? Kun je goed organiseren en ben je maatschappelijk betrokken? Solliciteer!

In aanloop naar de begrotingsraad laat wethouder Martina Huijsmans (D66) haar licht schijnen op de Programmabegroting.

De afgelopen tijd ontving de gemeenteraad van Delft veel berichten van bezorgde bewoners rondom het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan.

Precies een jaar na de excuses van de regering heeft burgermeester Marja van Bijsterveldt namens de gemeente Delft excuses aangeboden voor het slavernijverleden in Delft.

D66 Delft heeft tijdens de recente debatten over de Woonvisie gepleit voor meer ambitie op gezinswoningen in Delft.

Ben jij op zoek naar een ideale bijbaan in de politiek? Kun je goed organiseren en ben je maatschappelijk betrokken? Solliciteer!

In aanloop naar de begrotingsraad laat wethouder Martina Huijsmans (D66) haar licht schijnen op de Programmabegroting.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen streed raadslid Janne Gerritsen al voor de 3-30-300-regel. Nu staat deze voor het eerst in het Beheerplan Groen van de gemeente. 

Recent heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voorgesteld om tramlijn 1 te verleggen. D66 Delft is fel tegenstander van deze verlegging.

Op donderdagavond 22 juni is in de Commissie Algemeen uitgebreid gesproken over de Kadernota 2023. D66 kondigde daar voorstellen aan voor een upgrade van het Poptapark en vergroening van Delftse balkons.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen streed raadslid Janne Gerritsen al voor de 3-30-300-regel. Nu staat deze voor het eerst in het Beheerplan Groen van de gemeente. 

Recent heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voorgesteld om tramlijn 1 te verleggen. D66 Delft is fel tegenstander van deze verlegging.

Op donderdagavond 22 juni is in de Commissie Algemeen uitgebreid gesproken over de Kadernota 2023. D66 kondigde daar voorstellen aan voor een upgrade van het Poptapark en vergroening van Delftse balkons.

Veel Delftse studenten maken zich zorgen om het vinden van een woning. Maar wat ze vaak niet weten is dat de provincie een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van het Delftse woningbouw tekort.

Donderdag 9 maart dient D66 Delft samen met STIP en Onafhankelijk Delft tijdens de gemeenteraad een voorstel in om te voorkomen dat het online gebiedsverbod door de burgemeester wordt ingesteld.

Deze week is de eerste schop in de grond gezet om de eerste 60 parkeerplekken om te toveren tot een tijdelijk park. Dankzij D66 blijft het hier niet bij. De gehele Gasthuisplaats wordt een groen park.

Op donderdagavond 2 februari pleitte D66 fractievoorzitter Sivan Maruf in de raadsvergadering voor een verhoging van de toeristenbelasting. “Onze stad is als een Ferrari die beoordeeld wordt als een Fiat.”

In de commissievergadering van 15 december jl. heeft D66 Delft zich hard gemaakt voor basisbehoeften voor de asielzoekers en uitgesproken tegen de valse tegenstellingen die Hart voor Delft blijft opwerpen.

Veel Delftse studenten maken zich zorgen om het vinden van een woning. Maar wat ze vaak niet weten is dat de provincie een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van het Delftse woningbouw tekort.

Donderdag 9 maart dient D66 Delft samen met STIP en Onafhankelijk Delft tijdens de gemeenteraad een voorstel in om te voorkomen dat het online gebiedsverbod door de burgemeester wordt ingesteld.

Deze week is de eerste schop in de grond gezet om de eerste 60 parkeerplekken om te toveren tot een tijdelijk park. Dankzij D66 blijft het hier niet bij. De gehele Gasthuisplaats wordt een groen park.

Op donderdagavond 2 februari pleitte D66 fractievoorzitter Sivan Maruf in de raadsvergadering voor een verhoging van de toeristenbelasting. “Onze stad is als een Ferrari die beoordeeld wordt als een Fiat.”

In de commissievergadering van 15 december jl. heeft D66 Delft zich hard gemaakt voor basisbehoeften voor de asielzoekers en uitgesproken tegen de valse tegenstellingen die Hart voor Delft blijft opwerpen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van aanstaande 22 december vond bij D66 Delft een wisseling van de wacht plaats.

D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen."

Op 11 november 2022 vonden de Algemene Beschouwingen voor de Programmabegroting 2022-2025 plaats op het stadhuis te Delft. Alle fracties in de Delftse gemeenteraad kregen de ruimte om een algemene beschouwing te geven van circa tien minuten. Lees hieronder de bijdrage van de fractievoorzitter van D66 Delft, Sivan Maruf.

Met extra subsidies maakt het College het mogelijk om ook echt invulling te geven aan het herdenkingsjaar afschaffing slavernij.

D66 heeft de wethouder om duidelijkheid en actie gevraagd wat betreft de rol van de gemeente in het Europees erkennen van Delfts Blauw.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van aanstaande 22 december vond bij D66 Delft een wisseling van de wacht plaats.

D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen."

Op 11 november 2022 vonden de Algemene Beschouwingen voor de Programmabegroting 2022-2025 plaats op het stadhuis te Delft. Alle fracties in de Delftse gemeenteraad kregen de ruimte om een algemene beschouwing te geven van circa tien minuten. Lees hieronder de bijdrage van de fractievoorzitter van D66 Delft, Sivan Maruf.

Met extra subsidies maakt het College het mogelijk om ook echt invulling te geven aan het herdenkingsjaar afschaffing slavernij.

D66 heeft de wethouder om duidelijkheid en actie gevraagd wat betreft de rol van de gemeente in het Europees erkennen van Delfts Blauw.

Toont 24 van 81