D66 regelt minimaal 3 bomen in het zicht

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen streed raadslid Janne Gerritsen al voor de 3-30-300-regel, een vuistregel voor stedelijk groen. Dit vanwege het feit dat Delft op de lijst van steden met de meest versteende wijken staat. Nu staat deze voor het eerst in het Beheerplan Groen van de gemeente. 

Strijd nog niet gestreden

Er is flink onderhandeld over deze regel bij de formatie. Nu staat deze voor het eerst in het beheerplan Groen van dit college. Raadslid Janne Gerritsen: “Voor ons als D66-fractie is dit echt een overwinning. Maar, de strijd is nog niet gestreden. Dit beleidsstuk ging namelijk slechts over het beheren van groen. Later dit jaar bespreken we de ‘Groennota’ in de gemeenteraad, waarin de verdere uitwerking voor de stad wordt besproken.”

Delft stap voor stap groener

In de afgelopen gemeenteraadsvergadering van 12 september hebben we met een meerderheid gestemd voor een voorstel om eerst te inventariseren waar en hoeveel kwalitatief groen in onze stad te vinden is. Zo zorgen we ervoor dat Delft stap voor stap groener wordt. 

3-30-300-regel

Wat houdt deze regel in? Dit is een norm om in de stad te streven naar minimaal 3 bomen in zicht vanuit elk huis. Elke buurt krijgt 30 procent bladerdek of bodemgroen en iedereen woont maximaal 300 meter van een park af.