Statushouders geen voorrang bij woningen: wachten op kabinet of nu aan de slag?

‘Een verbod instellen op het geven van voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders’, dit is een van de plannen in het hoofdlijnenakkoord voor een nieuwe regering. Alhoewel dit plan nog verder uitgewerkt moet worden door het kabinet dat gevormd wordt in Den Haag, geeft Hart voor Delft-raadslid Sylvia Grobben middels schriftelijke vragen aan dat zij wil dat Delft deze maatregel zo snel mogelijk toepast. Andere partijen reageren verrast. Zo noemt PvdA’er Leon Hombergen de vragen ‘nogal voorbarig’. CDA’er Frank Visser zegt dat hiermee ‘op de zaken vooruit gelopen wordt’.

Door: Joey Hut, 31-05-2024

“Hoe gaat Delft de afschaffing van de voorrangsregeling voor statushouders bij sociale huurwoningen implementeren”, wil Grobben weten van het college. Zij licht desgevraagd toe waarom ze het belangrijk vindt dat het college nu al aan de slag gaat met dit onderdeel uit het regeerakkoord op hoofdlijnen: “We moeten als gemeente voorbereid zijn op veranderingen die snel van kracht kunnen worden. Zo kunnen we direct reageren en zorgen dat onze inwoners direct kunnen profiteren van het nieuwe beleid.” Andere partijen pleiten voor een meer geduldige aanpak. Lisanne Fung Fen Chung (STIP) reageert: “Er zal eerst duidelijkheid moeten komen vanuit het Rijk voordat we in Delft actie kunnen ondernemen.”

Veel andere partijen zijn van mening dat er eerst gewacht moet worden op verder beleid van het kabinet, dat nu nog niet gevormd is. Grobben hoopt en verwacht echter dat het college van burgemeester en wethouders snel aan de slag gaat: “Hoewel het college een andere politieke kleur heeft, geloof ik dat het welzijn van onze inwoners voorop staat. Ik verwacht daarom dat het college deze oproep serieus zal nemen en snel in actie komt.”

Woningnood

“Hart voor Delft is het nooit eens geweest met het geven van voorrang aan statushouders”, vertelt Grobben. Ze legt uit: “De woningnood is een groot probleem in Delft en in heel Nederland, en het toewijzen van schaarse woningen aan statushouders verergert deze situatie voor onze eigen inwoners.” In de Delftse politiek is er echter verdeeldheid over de effectiviteit van een afschaffing van voorrang voor statushouders. Zo zegt PvdA-voorman Hombergen: “De echte oplossing voor de woningnood is veel bijbouwen, en wat ons betreft vooral sociaal.” D66’er Minke van Velzen zegt: “Geen voorrang voor statushouders lost het probleem niet op.”
 
De vertegenwoordiger van Democraten ’66 licht toe dat de statushouders slechts een deel zijn van de groep die voorrang krijgt voor een sociale huurwoning. Daarnaast is zij van mening dat er wel voorrang moet zijn voor statushouders. Ze legt uit dat Delft, evenals andere gemeenten, de taakstelling heeft een bepaald aantal statushouders een huis te bieden. Dit kan volgens Van Velzen niet gedaan worden zonder statushouders voorrang te geven: “Zij hebben geen kans gehad zich tien jaar geleden in te schrijven voor een woning.” En statushouders kunnen niet in een asielzoekerscentrum blijven. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben, terwijl AZC’s bedoeld zijn voor mensen die in een procedure zitten in de hoop zo’n vergunning te krijgen.

Instroom

“Wereldwijd zijn er te veel mensen op de vlucht.” Met deze woorden legt Van Velzen de vinger op de zere plek. Er zijn veel mensen die asiel zoeken én krijgen in Nederland. Deze moeten ergens kunnen wonen. Dit probleem wordt niet ontkend door Hart voor Delft. Grobben zegt: “De oplossing moet liggen in het aanpakken van de oorzaak van deze problematiek op nationaal niveau. Het landelijk beleid moet gericht zijn op het beheersen en verminderen van de immigratie.” 
 
Echter is de situatie nu zo dat er veel statushouders zijn die een woning nodig hebben. Grobben zegt haar oproep tot het stoppen van voorrang aan statushouders juist te doen ten behoeve van andere groepen. Zo benoemt zij dat de woningmarkt nu heel ontoegankelijk is voor starters, jongeren en gezinnen. En: “Ook moet de transitie van senioren uit te grote woningen naar betaalbare goede seniorenwoningen op gang gebracht worden”.

Andere groepen

Lisanne Fung Fen Chung (STIP), aan de andere kant zegt dat ‘we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om deze personen te kunnen huisvesten’. Ze is het echter met Grobben eens dat er ook voor anderen aandacht moet zijn: “Die voorrangsregeling moet wel altijd in verhouding staan tot andere vraagstukken in onze stad en welke andere groepen we moeten huisvesten.”