D66 Delft pleit voor behoud van huidige route tramlijn 1

Recent heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voorgesteld om tramlijn 1 te verleggen. D66 Delft is fel tegenstander van deze verlegging. Commissielid van D66 Delft, en Buitenhof bewoner, Jelger Groeneveld pleitte tegen de verlegging in een debat op donderdag 31 augustus: “De voorgenomen verlegging van tramlijn 1 dient alleen het Haagse belang”.

Delft dreigt verbinding van waarde te verliezen

D66 Delft is groot voorstander van een goed en efficiënt OV netwerk in en rond Delft. Met de huidige lijnvoering van tramlijn 1 hebben we een goede verbinding met zowel Rijswijk als Den Haag. Jelger Groeneveld: “We maken ons grote zorgen over de voorgenomen verlegging via de Geestbrug en de Binckhorst, omdat hiermee zowel de directe centrumverbinding op Den Haag komt te vervallen als die met de Haagse Hogeschool. Deze verbinding is voor alle Delftenaren van waarde, van de Wippolder tot de Buitenhof.”

D66 Delft pleit voor behoud van huidige lijnvoering

Het Platform Beter Stedelijk En Regionaal Openbaar Vervoer Haaglanden ziet net als D66 Delft geen voordeel in de voorgenomen verlegging: vervoerskundig is deze niet noodzakelijk en reizigersverliezen zouden het gevolg zijn. D66 Delft pleit er dan ook voor dat het Delftse college zich maximaal inspant om de huidige lijnvoering te behouden. “Het Haagse tramnetwerk is flexibel genoeg om met andere lijnvoeringen te variëren en zo een passende lijn over de Binckhorst te laten lopen.”, aldus Groeneveld.