D66 volgt de uitdagingen aan de Van Hasseltlaan

De afgelopen tijd ontving de gemeenteraad van Delft veel berichten van bezorgde bewoners rondom het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan. De nieuwbouw- en transformatieplannen van DUWO waren voor veel bewoners een verrassing en ze maken zich zorgen over de impact van de plannen op hun buurt. D66 Delft volgt de ontwikkelingen hier aandachtig.

Wat is er aan de hand?

De gemeente werkt hard aan het realiseren van nieuwe studentenwoningen. In het coalitieakkoord is afgesproken om 3500 nieuwe studentenwoningen bij te bouwen voor 2030. We willen dat het liefst zoveel mogelijk op de campus van de TU Delft. De universiteit heeft een nieuwe visie voor de campus ontwikkeld waarbij ruimte is voor enkele duizenden studentenwoningen. Dat is goed nieuws, want D66 wil graag dat de TU haar verantwoordelijkheid pakt voor studentenhuisvesting.
Omdat de ruimte in Delft schaars is, moeten we ook verdichten. D66 is daar voorstander van. Op die manier bouwen we op plekken waar al voorzieningen zijn én grijpen we kansen om buurten te verbeteren. Zo voegen we op een aantal plekken in de stad groen toe, waar dat nog niet was. Die verdichtingsopgave betekent ook dat we moeten we kijken naar hoe we bestaande studentencomplexen efficiënter kunnen gebruiken. Het complex aan de Van Hasseltlaan is er zo een.
DUWO en de gemeente zien kansen voor dit complex om bij te dragen aan de doelstellingen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad het Plan Uitwerkingskader (PUK) besproken voor deze ontwikkeling. In dit PUK is veel aandacht voor het groen in de omgeving en de inpassing in de buurt. Zo is als randvoorwaarde gesteld dat de boomstructuren behouden blijven en moet het aantal vierkante meters groen tenminste gelijk blijven, maar er is ook gevraagd om via participatie te onderzoeken hoe een win-win situatie met de buurt kan worden gevonden.

Onze prioriteiten

Voor D66 is het belangrijk dat we nieuwe studentenwoningen toevoegen aan de stad. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan groene buurten en willen we overlast voorkomen. Dat betekent dat we ons vaak zullen afvragen hoe het aanpakken van het woningtekort samen gaat met verbeteringen van de leefbaarheid van buurten. Daarbij vinden we het belangrijk dat er goede participatie plaatsvindt, waarbij bewoners zich gehoord voelen.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad is voorlopig nog niet aan zet, maar dat betekent niet dat we stil zitten. Allereerst hebben wij het college gevraagd om een reactie op de brieven die we als raad hebben ontvangen. De bewoners uiten daarin terechte zorgen. Verder kijken we uit naar de uitwerking door DUWO van het PUK en volgen we het participatieproces. Heeft u vragen of wilt u iets kwijt? Neem dan contact met ons op.