D66 Delft zet in op gezinswoningen in woonvisie

D66 Delft heeft tijdens de recente debatten over de Woonvisie gepleit voor meer ambitie op gezinswoningen in Delft. Raadslid Minke van Velzen: “D66 vindt het net als de opstellers van de Woonvisie belangrijk dat er voor iedereen plek is in Delft, maar er werd te weinig gedaan werd gedaan voor gezinnen. Daarom hebben we een amendement en motie ingediend om meer gezinnen te behouden in Delft.”

Weinig ruimte meer in Delft

Wonen is in Delft een beladen onderwerp, want er is een flinke bouwambitie en maar weinig ruimte. Hoe gaan we deze ruimte benutten? En hoe gaan we de bestaande ruimte beter benutten? Dat zijn vragen die tijdens de Commissie Sociaal Domein en Wonen van 30 november centraal stonden in het debat over de bouwambities uit de Woonvisie.

Raadslid Van Velzen: “Delft heeft een bijzondere bevolkingsopbouw, door de vele studenten die in onze gemeente wonen. De Woonvisie die door het College is gemaakt, legt de focus op starterswoningen en woningen voor senioren, mede om de doorstroom en daarmee het vrijkomen van gezinswoningen op gang te brengen. Op deze manier moet er plek zijn voor iedereen in Delft. We moeten echter ook eerlijk zijn: Delft is klein en er is simpelweg niet heel veel ruimte meer.”

Ambitie voor gezins-
woningen aangescherpt

D66 was in de raadsvergadering van 7 december van mening dat er in de visie te weinig werd gedaan voor het behouden van gezinnen voor de gemeente. “Gezinnen zijn belangrijk voor een gemeente en als je ervoor wil zorgen dat mensen hun hele leven (of vanaf hun studententijd) in Delft kunnen blijven, moet er creatiever worden nagedacht over gezinswonen in de stad.”, aldus Van Velzen.

Deze ambitie op gezinswoningen zag D66 te weinig terug. Daarom heeft D66 een amendement ingediend om de tekst aan te passen: deze is in grote meerderheid gesteund. Ook diende D66 met onder andere de VVD en CDA een motie in om het college op te roepen meer te doen voor gezinnen, zodat er echt voor iedereen een plek is in onze mooie gemeente. Van Velzen: “Wij zijn zeer benieuwd hoe de visie de komende jaren uitwerkt in een uitvoeringsagenda en welke plannen er daadwerkelijk gaan worden uitgevoerd. We blijven het scherp in de gaten houden!”