Bijdrage D66 Delft aan Algemene Beschouwingen 2023

Op 9 november 2023 vonden de Algemene Beschouwingen voor de Programmabegroting 2024-2027 plaats op het stadhuis te Delft. Hierna gevolgd door de begrotingsraad. Alle fracties in de Delftse gemeenteraad kregen de ruimte om een algemene beschouwing te geven. Lees hieronder de bijdrage voor de eerste termijn van de fractievoorzitter van D66 Delft, Sivan Maruf.

Rijke schooldag & onderwijs

Voorzitter, D66 heeft zich eerder ingezet voor schoolfruit. Vervolgens is dat schoolontbijt geworden, en D66 is blij dat we ook dit jaar schoolontbijten worden verzorgd. Maar het blijft een zorg van D66. Het Rijk is op dit moment aan zet. En met een aanstaand kamerlid in ons midden, gaan we ervan uit dat het langjarig verzorgd blijft worden.

Waarom ik dit aanstip is omdat schoolontbijt of lunch niet worden genoemd in de programma-begroting, terwijl er wel een alinea is gewijd aan een rijke schooldag. Voor D66 is het zaak dat ontbijt of lunch betrokken wordt in het verhaal over een rijke schooldag.

Ook valt mij op dat TU Delft wordt genoemd in de eerdergenoemde alinea. In dit geheel zijn de MBO en HBO voor D66 minstens zo belangrijk, alleen al om het feit dat er meer Delftse kinderen naar het Mbo en Hbo zullen gaan dan naar de TU Delft. Ik heb het vermoeden dat het hbo en mbo vallen onder ‘onderwijspartijen’ als verwijzing in de tekst, maar dat geldt dan ook voor de TU Delft, en hoeft deze niet expliciet genoemd te worden. Het is het een of de ander.

Cultuur

Dan over cultuur: complimenten van onze fractie voor de samenwerking tussen de stad, raad en college waar het gaat om het Museum Prinsenhof.

Het voornemen van de provincie Zuid-Holland om 2 miljoen bij te dragen biedt goede hoop. Ik denk dat het goed is als fracties de eigen staten fracties benaderen om het belang van de renovatie nogmaals te benadrukken.

Groen in de stad

D66 ziet dat er werk wordt gemaakt van meer groen in de stad. Meer groene gevels, meer groen op straat en beter onderhoud van parken, zoals bijvoorbeeld Poptapark. Wat ook onze aandacht trekt is dat er voor Gasthuisplaats zoals het er nu uitziet, geen eerste schop in de grond gaat in 2024.

Daar heeft D66 een motie voor ingediend, gesteund door de meerderheid van de Raad. Daarom vraag ik de wethouder of het klopt dat er voor nu alleen geld is uitgetrokken voor het plan voor de Gasthuisplaatst. Dat doet vermoeden dat de planning voor de transformatie naar achteren schuift.

Sporten in de buitenlucht

Met betrekking tot sport heeft D66 zich sterk gemaakt voor toekomstbestendige sportcomplexen en een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, geschikt voor iedereen. Een mooi voorbeeld is het onlangs heropende en totaal vernieuwde skatepark ‘De Middenberm”. Een voorbeeld van participatie tussen college, raad en gebruikers. Daar zijn we trots op. Ook zijn we er trots op dat er onderzoek wordt gedaan naar een buitenzwembad.

Waardige reactie op Delfts slavernijverleden

Voorzitter, bij de vorige begroting diende D66 een amendement in om het onderzoeksbudget voor het slavernijverleden te verdubbelen. Het onderzoek is slechts een begin, maar de feiten liegen er niet om: Delft zat diep in de slavenhandel en het stadsbestuur faciliteerde dat.

Het college gaat nu aan de slag met een reactie op dat onderzoek en wij wachten dat met veel belangstelling af. D66 wil het college de ruimte geven voor een waardige reactie en slaat de handen graag ineen met andere partijen om middelen vrij te maken voor die reactie.

Beeld: Martina Huijsmans