D66 kondigt kadernota voorstellen aan voor Poptapark en vergroening

Op donderdagavond 22 juni is in de Commissie Algemeen uitgebreid gesproken over de Kadernota 2023. Een kadernota die volgens het college in het teken staat van investeren in de stad en van aanpakken en uitvoeren voor alle Delftenaren. Fractievoorzitter Sivan Maruf nam daar namens D66 het woord en blikte vooruit naar voorstellen die D66 Delft op donderdag 29 juni gaat indienen bij de raadsvergadering over de Kadernota.

Eerste termijn

Tijdens het eerste termijn deelden de fractievoorzitters van de verschillende partijen hun verschillende visies op de kadernota. Sivan Maruf sprak daar als volgt:

“Voorzitter,

Allereerst wil ik dank uitspreken aan alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan het opstellen van deze jaarstukken en de Kadernota.
Het omtoveren van abstracte financiële feiten in een tastbare routekaart voor de toekomst van onze stad is gelukt!

Voorzitter,

In de nieuwe kadernota ziet D66 dat er meer ruimte wordt gemaakt.
Ruimte voor de verschillende mensen en achtergronden in de stad, waar iedereen op zijn of haar eigen manier gezien wordt en aandacht krijgt. Althans, er wordt een begin gemaakt..

Zoals u weet ben ik niet geboren maar wel getogen in onze prachtige stad. Getuige geweest van talloze succesverhalen en helaas ook van verloren dromen. Stelt u zich voor, een kind dat gedwongen wordt zijn droom van een profcontract op te geven omdat er geen geld is voor het vervoer naar de sportclub. Het is hartverscheurend om te zien hoe soms een niet gerealiseerde droom een vernietigende impact kan hebben.

Als een kameleon navigeer ik door de diverse ‘bubbels’ van onze stad. Deze sferen kruisen elkaar wel, maar vermengen zich zelden volledig. Tijdens mijn studie aan de Technische Universiteit heb ik van dichtbij ervaren hoe deze verschillende levensstijlen naast elkaar kunnen bestaan, maar vaak enkel aan de oppervlakte contact maken.

Deze stad bestaat uit meer dan alleen mijn verhaal. We hebben hier meer dan 100.000, en binnenkort 130.000, unieke verhalen, elk met hun eigen kansen en obstakels. De Raad en het college werken actief aan het slaan van bruggen tussen deze verschillende groepen. Een recent voorbeeld hiervan was de presentatie van de tweede muurschildering in de Buitenhof, een project tot stand gekomen door de samenwerking van vrijwilligers uit de wijk en studenten van de TU Delft. Een levendige verbeelding van samenwerking en verbinding.
In Tanthof-West worden inspanningen geleverd om armoede te bestrijden, talent te ontwikkelen en veiligheid te verbeteren, mede mogelijk gemaakt door investeringen van de gemeente en het Rijk.
 
Voorzitter,

Het samenkomen van verschillende Delftenaren wordt nu op steeds meer plekken in de stad zichtbaar. En dat doet mij deugt.
Misschien wel het meest in de Poptahof, waar het Poptapark en de Hovenpassage een ware magneet zijn voor bewoners en bezoekers. D66 wil dan ook een voorstel indienen om het Poptapark een broodnodige upgrade te geven, mits mogelijk tot de kop van Buitenhof.

Het Poptapark ligt omringt door duizenden woningen, en dat worden er nog meer. En juist daarom wil D66 dat de Poptapark nog aantrekkelijker wordt dan het al is. Op dit moment hebben alleen nog maar de binnenstad en het Agnetapark onderhoudslevel zilver, ook wel B in plaats van het bronzenlevel C dat we op alle andere plekken zien. Dat is niet zo inclusief als we zouden willen zijn.

Ook willen wij wat dit onderwerp betreft een initiatiefnota aankondigen. Tijdens hete zomers hebben veel Delftenaren te kampen met hittestress. En met name in flats of appartementencomplexen.

Overal in het land zien we prachtige initiatieven om tuinen te vergroenen. Zo is er het NK tegelwippen. Na onze motie voor meer verticaal groen, willen we actie ondernemen om balkons van bestaande gebouwen te vergroenen en anderszins te verkoelen.
In oude appartementencomplexen kan de temperatuur op zomerdagen gemakkelijk de 40 graden overstijgen.

D66 maakt zich grote zorgen om de gezondheid van Delftenaren, met name ouderen en kinderen. Daarom willen we verandering brengen: een unieke balkonstrategie voor Nederland.

En dan tot slot over het vergroenen van onze stad. Met de Gasthuisplaats gaan we de goede kant op. Na 70 jaar wordt dit eindelijk een groene parel in onze stad. Althans, er zit wat vertraging op de lijn.

Daarom vragen wij Wethouder Van Vliet te zoeken naar manieren om de breed aangenomen D66-motie zo snel mogelijk uit te voeren. We steken onze hand uit om de vaart erin te houden. Delft heeft al veel te lang moeten wachten.
 
Voorzitter,

Onze culturele sector speelt een onmiskenbare rol in het welzijn van veel Delftenaren. In een tijd waarin individualisme vaak de boventoon voert, is het onze taak om actief te werken aan het versterken van onze onderlinge banden. Buurtinitiatieven, participatieprojecten en gezamenlijke activiteiten kunnen ons dichter bij elkaar brengen, en ons de kans geven om elkaar te leren kennen, elkaar te steunen en samen te werken.

Op dit moment zijn wij in gesprek met culturele intiatiefnemers, pioniers, en heel waarschijnlijk zullen we een voorstel indienen tijdens onze Raadsvergadering.

Voorzitter,

Met de financiële jaarstukken van 2022 als onze basis en de Kadernota 2023 als leidraad, hebben we de kans om Delft toekomstbestendig te maken.

D66 is erg te spreken over de ingrediënten van de Kadernota om een groenere stad te creëren, de leefomgeving te verbeteren en de verbinding tussen Delftenaren en bezoekers te versterken.
Het coalitieakkoord, het vijfpuntenplan en de moties en toezeggingen hebben op uiteenlopende wijze hun weg gevonden naar de Kadernota, waarvoor onze complimenten.

We begrijpen dat financiële risico’s een potentiële valkuil kunnen zijn in de toekomst, maar we mogen niet vergeten dat het vermijden van risico’s net zo goed kan leiden tot stilstand en gemiste kansen.
Als stad moeten we moedig zijn, klaar om gecontroleerde risico’s te nemen en stappen vooruit te zetten.

Voor zover mijn eerste termijn.

Voorzitter, dank u wel.”

Tweede termijn

Tijdens de tweede termijn ging fractievoorzitter Maruf in op de plicht die de gemeente volgens D66 heeft in armoedebestrijding en het aanmoedigen van lokaal ondernemerschap. Tijdens die termijn gaf hij aan dat D66 graag meedenkt over voorstellen voor kinderen in armoede en mensen die langere tijd in armoede leven. Ook deelde Maruf de volgende visie:

“De beste manier van armoedebestrijding is door werk. Arbeidsvreugde is naast geld een zeer belangrijke factor bij de keuzes die D66 wil maken.”

Vooruitblik naar 29 juni

Afsluitend riep Maruf de andere partijen op om mee te denken aan de door D66 aangekondigde voorstellen. Ook vroeg hij de collega-raadsleden om D66 op de hoogte te houden van de moties en amendementen waar zij aan werken.

Op donderdag 29 juni staat de gemeenteraadsvergadering over de kadernota 2023 en jaarstukken op de agenda. Daar zal D66 Delft haar voorstellen voor een upgrade van het Poptapark en vergroening van balkons indienen.