D66 wethouder Financiën over de Programmabegroting: “De focus ligt op uitvoering.”

Sinds afgelopen maand is de concept Programmabegroting 2024-2027 openbaar voor de Delftenaar. Deze donderdag staan in de Delftse gemeenteraad de algemene beschouwingen en begrotingsraad op de planning, waarin de Programmabegroting besproken zal worden door alle raadsfracties. In aanloop naar dit debat laat wethouder Martina Huijsmans (D66) haar licht schijnen op de Programmabegroting: “De focus ligt op uitvoering. Met de financiële ruimte kunnen we komende jaren veel van onze plannen versneld uitvoeren. Zo werken we aan een leefbaar, gezond en bereikbaar Delft.”

Delft sterker maken

Binnen dit college vervult D66’er Martina Huijsmans de rol van wethouder financiën, ruimtelijke ordening en mobiliteit. In die rol is zij eindverantwoordelijk voor de gepubliceerde programmabegroting. Wat deze begroting betekent voor Delft? Daar zei ze in de afgelopen Delft op Zondag (DOZ) het volgende over: “Deze begroting past bij de koers die we willen volgen. Ze staat in het teken van ontwikkeling en uitvoering en van plannen die Delft sterker maken. Daar hebben we de komende jaren financiële ruimte voor.”

Investeringen om Delft sterker te maken gaan o.a. naar wonen, openbare ruimte, het programma in Delft-West en infrastructuur zoals wegen, bruggen en speeltuinen. Stuk voor stuk dragen deze investeringen bij aan de doelen die D66 in 2022 in haar verkiezingsprogramma heeft vastgesteld. Zo dragen de investeringen in Delft-West bij aan de kansengelijkheid en leefbaarheid in Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West.

Fiets op 1

Wethouder Huijsmans treedt als het om de Programmabegroting gaat vooral op de voorgrond als portefeuillehouder financiën, maar de stevige ambities op haar andere portefeuilles zijn ook noemenswaardig. Wethouder Huijsmans in de DOZ: “Zo beginnen we met de aanleg van de Gelatinebrug over de Schie. Dat is een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers van het westen naar het oosten van de stad.”

De aanleg van de Gelatinebrug is een mooi resultaat van jarenlang de fiets op 1 zetten. Een lijn die D66 al voert sinds Huijsmans raadslid was. Wethouder Huijsmans: “In Delft stimuleren we het gebruik van de fiets als alternatief voor de auto. Dat is gezond en betekent meer ruimte voor wandelen, fietsen en ontmoeten. Maar die fietsende Delftenaren moeten ook ergens kunnen parkeren. Daarom investeren we in een fietsparkeerplaats in de stad.”

Meer weten over de programmabegroting, de kijk van het college en de meningen van de raadsfracties? Bekijk dan vooral even de Delft op Zondag van 5 november.