Terrassenbeleid sneller herzien door motie van D66

Het Delftse terrassenbeleid wordt sneller herzien door een motie van D66. Het voorstel is afgelopen donderdag met een meerderheid aangenomen.

Financiële problemen bij ondernemers

Raadslid Heera Dijk: “Corona heeft ons allemaal hard getroffen en de ondernemers misschien nog wel het hardst. Van de horeca is veel flexibiliteit gevraagd: je zaak opendoen en dan toch weer dicht. En dat meerdere keren, over de afgelopen periode. Dat raakt ondernemers financieel. Ondanks dat de terrassen weer vol zitten en de zon weer schijnt, kan het mooie weer niet alle financiële problemen verbloemen.”

Terrassenbeleid nu niet actueel

Volgens D66 is het huidige terrassenbeleid niet meer actueel. Het is meer dan tien jaar oud. In de huidige terrassenkaart zijn bijvoorbeeld de Spoorzone en het Agathaplein niet meegenomen. Ook zijn gebieden autoluw geworden en is horeca op een aantal plekken aanwezig waar dat eerder niet zo was.

Tijd voor een update!

Tijd voor een update van het terrassenbeleid. Op die manier kan in ogenschouw genomen worden of bepaalde terrassen in de toekomst eventueel uitgebreid kunnen worden. De evaluatie stond gepland voor eind januari 2023 / begin januari 2024. Dat is te laat, want dat zou betekenen dat de horeca twee seizoenen moet wachten op duidelijkheid. Daarom heeft D66 in samenwerking met STIP en de VVD een motie ingediend om het evaluatiemoment van het terrassenbeleid te vervroegen.

Slimmer de ruimte gebruiken

Raadslid Heera Dijk: ‘Bij de herziening moet slimmer gebruik gemaakt worden van de openbare ruimte. Samen met bewoners en ondernemers moeten we naar alle mogelijkheden kijken om goed te ondernemen in een klein gebied. Ook is het belangrijk dat de geleerde lessen uit de corona-periode worden meegenomen. Met het vervroegen van het evaluatiemoment komt sneller meer duidelijkheid voor de horeca, zodat we hen perspectief bieden.”