D66 maakt geld vrij voor Cultuur, Klimaat en Kansen voor iedereen

Donderdag 4 november stelde de gemeenteraad de laatste begroting van deze periode vast. Door corona en doordat Delft te weinig geld van het Rijk krijgt zit de gemeente in zwaar financieel weer. Fractievoorzitter Christine Bel: ”Gelukkig is het D66 gelukt om geld vrij te maken voor cultuur en de energietransitie.” 

Reddingsoperatie expositieruimte 38CC

Dankzij een amendement van D66 wordt een sluiting van 38CC afgewend. De gemeente had besloten om op de subsidie van de expositieruimte te korten. Ook was een subsidieaanvraag bij het Mondriaanfonds niet toegekend. Daardoor dreigde het doek te vallen voor de expositieruimte. Raadslid Boris van Overbeeke: “Zeker in techniek- en innovatiestad Delft, maar eigenlijk in elke zichzelf respecterende stad, moet een plek zijn voor hedendaagse kunst. 38CC heeft een goede inhoudelijke visie om aantrekkelijke plek voor hedendaagse kunst in Delft te blijven. We hebben er vertrouwen in dat ze daarmee in het komende jaar nieuwe bezoekers en fondsen aanboren.”

“Zeker in techniek- en innovatiestad Delft, maar eigenlijk in elke zichzelf respecterende stad, moet een plek zijn voor hedendaagse kunst.”

Raadslid Boris van Overbeeke

Activiteiten OPEN behouden

Ook maakten we geld vrij om de activiteiten van OPEN te behouden. Bij het samenvoegen van DOK en VAK in 2018 maakte de gemeente geld vrij om synergie-effecten tussen tot stand te brengen tussen de twee organisaties. Dit onder de noemer OPEN. Door nieuwe bezuinigingen dreigden die activiteiten nu alweer te verdwijnen. Van Overbeeke: ”De activiteiten in OPEN zijn heel waardevol voor de stad, zeker in coronatijd. Daarnaast is het wel erg zonde als de gemeentelijke investeringsbijdrage in 2018 in OPEN nu alweer teniet gedaan wordt.“

Toeristen betalen mee aan Delft en de regio

Investeringen in de stad komen ook ten goede aan de toeristische aantrekkingskracht van Delft. Denk aan investeringen in het Prinsenhof, de openbare ruimte of het ophalen van afval. Het mag niet zo zijn dat alleen de Delftenaren de lasten betalen voor deze lusten. Daarom wil D66 de toeristenbelasting verhogen, om de lasten voor de Delftenaren te beperken. Fractievoorzitter Christine Bel: “We willen dat doen sámen met de regio om te voorkomen dat Delftse bezoekers voor hun overnachting uitwijken naar veel goedkopere gemeenten”.

Naast bovenstaande amendementen en moties, waarin D66 initiatiefnemer was, heeft D66 de onderstaande moties mede-ingediend.

Energie in de wijken

Het klimaat kan niet langer wachten. Daarom wil D66 een deel van de Eneco-opbrengsten inzetten om nu echt meters te maken in de energietransitie. “De Eneco-opbrengsten mogen niet zomaar in de huishoudpot verdwijnen”, aldus Christine Bel. Er is daarom 15 miljoen gereserveerd om te werken aan de overgang naar duurzame energie in de wijken, waarbij we zoveel mogelijk andere uitdagingen in de wijk meenemen. Zo kan de verduurzaming banen opleveren of kunnen gelijktijdig verbeteringen in de openbare ruimte worden doorgevoerd.

Verhogen studietoeslag student met medische beperking

D66 heeft de motie mede-ingediend die het college verzoekt om met het Rijk in gesprek te gaan over het beschikbaar stellen van voldoende geld voor deze studietoeslag. Met als doel om de studietoeslag van de student met een beperking te verhogen naar 300 euro per maand.

“Delft wil echt graag studenten met een beperking een hogere toeslag bieden, maar dan moet het Rijk wél voldoende geld beschikbaar stellen. Nu is dat nog niet 1/3 van het bedrag dat ervoor nodig is.” – Raadslid Vincent van Roon

Aandacht voor LHBTI en gehandicapten in de sport

“Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen en iedereen moet zichzelf kunnen zijn op de Delftse sportverenigingen. Helaas is dat niet het geval. Er wordt te weinig rekening gehouden met LHBTI’s en mensen met een beperking.

Daarom willen wij dat de gemeente Delft om de tafel gaat met de sportraad en mede belanghebbenden om LHBTI’s te helpen integreren in het Delftse sportaanbod en belemmeringen weg te nemen voor sporters met een beperking.” – Raadslid Harjo Schuurman

Kamers met kansen voor kwetsbare jongeren

“Een netwerk maakt het makkelijker voor jongeren om hun weg te vinden op de woningmarkt. Helaas is de realiteit dat niet iedereen die luxe heeft. Daarom willen wij graag dat de gemeente aan de slag gaat met het samenbrengen van vraag en aanbod. Dit kan onder meer door jongeren die een woning zoeken te koppelen aan mensen met een beschikbare woning en / of tijd” – Raadslid Sivan Maruf