D66 gaat voor groen, gezond en een rijke cultuur

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Delft heeft D66 op 10 november jl. veel voor elkaar gekregen. Met heldere politieke keuzes geven we vorm aan onze stad. En dat is hard nodig. We belanden van crisis in crisis en het is dus bittere noodzaak door te pakken.

Bijdrage D66 Delft
Algemene Beschouwingen

“D66 wil de stad klaarstomen voor de toekomst door meer te investeren in schone energie, onze cultuur, meer groen en de gezondheid van onze inwoners. Het is tijd dat we in een hogere versnelling te werk gaan.” – Fractievoorzitter Sivan Maruf voor aanvang van de begrotingsraad tijdens de Algemene Beschouwingen.

Beeld: Gemeente Delft

Energieklussers

D66 wil dat mensen zelf makkelijk en goedkoop energie kunnen besparen. We hebben er daarom voor gekozen om met 6 ton het geweldige werk van onze Delftse energieklussers beter te ondersteunen. Daarmee kunnen zij met dubbel zoveel klussers dubbel zo veel werk verzetten. In Delft wonen 11.000 mensen in energiearmoede en we helpen er met het huidige energieklussersteam slechts 1500. Bittere noodzaak om door te pakken dus. 

Schoolfruit

In het coalitieakkoord staat de ambitie om gezonde voeding te stimuleren. D66 maakt door middel van een motie deze belofte waar. Met ingang van schooljaar 23/24 gaat de gemeente één dag per week schoolfruit financieren op bassischolen in Delft. Op deze manier maken kinderen kennis met nieuwe soorten fruit en stimuleren we gezonde voeding. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen door schoolfruit niet alleen meer kennis krijgen over groente en fruit, maar ook dat schoolfruit zorgt voor meer groente- en fruitconsumptie op overige dagen.

Zwembad

De zomers worden warmer, maar het zwemwater in de Delftse Hout heeft al jaren te kampen met blauwalg. D66 vindt het belangrijk dat Delftenaren in de zomer in schoon water kunnen zwemmen. Daarom heeft D66 een voorstel ingediend om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een duurzame openluchtzwemfaciliteit in Delft, waarbij zowel gekeken wordt naar een openluchtzwembad als naar veilig zwemmen in openbaar water.

Duurzame toekomst Theater de Veste

Door een motie van o.a D66 kan Theater de Veste weer bouwen aan een duurzaam perspectief. In deze motie is opgenomen dat het college weer een vierjarige subsidiestructuur invoert. Door deze subsidiestructuur krijgt het theater lucht en rust, zodat zij zich kunnen richten op de lange termijn en een goede programmering kunnen neerzetten.

Onderzoek slavernijverleden

Op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. Met een eigen kamer van de VOC en deelname in de WIC is een Delfts aandeel in de slavernij evident. Het college heeft in het verleden al akkoord gegeven op het uitvoeren van een archiefonderzoek naar het Delftse aandeel in het slavernijverleden. Dankzij een door D66 ingediend amendement is het onderzoeksbudget opgehoogd met €32.000 en wordt het onderzoek uitgebreid met een tweede, verdiepende fase. Met groter bewustzijn maken we werk van het bestrijden van racisme en discriminatie.

Gasthuisplaats

Na 70 jaar verslonzing wordt een ruwe Delftse diamant geslepen. De Gasthuisplaats verandert definitief van onveilig autopark in een openbaar groenpark. Goed voor mensen, goed voor de natuur, goed voor de stad.

Omroep Delft

Het is van belang dat Delftenaren, inwoners en ondernemers, geïnformeerd worden over wat er speelt in de stad en wat er besproken en besloten wordt door het stadsbestuur. Daarnaast wordt de democratische rechtsstaat sterker ven lokale journalistiek. Daarom heeft D66 samen met zeven andere partijen een motie ingediend om Omroep Delft financieel te ondersteunen. Zodat zij hun belangrijke en onafhankelijke werk kunnen voortzetten.

Overige moties

Op eerder genoemde moties was D66 intitiatiefnemer, maar er zijn uiteraard meer moties aangenomen. De volgende moties hebben wij mede-ingediend met collega-partijen:
– Regiotaxi
– Versnel de verduurzaming van de Delftse corporatiewoning
– Onderzoek zon op dak bij Delftse scholen
– Zonnepanelen op monumenten in beschermd stadsgezicht
– Laat de Delftse popmotor weer draaien
– Minder afval, minder kosten