D66 pleit voor verhoging van de toeristenbelasting

Op donderdagavond 2 februari pleitte D66 fractievoorzitter Sivan Maruf in de raadsvergadering voor een verhoging van de toeristenbelasting. In het voorstel dat de raad kreeg voorgelegd vanuit het college wordt de toeristenbelasting per 2024 verhoogd naar 4,25 euro. In het amendement Toeristen betalen mee aan de basis op orde pleitte D66 er samen met Volt en de SP voor om de belasting te verhogen naar 5 euro. “Onze stad is als een Ferrari die beoordeeld wordt als een Fiat”, aldus Maruf.

Geen onderbouwing voor 4,25 euro

In november 2021 werd een amendement van D66 Delft aangenomen om de toeristenbelasting te verhogen. Naar aanleiding hiervan stelde het college tijdens de raadsvergadering van 2 februari voor om de toeristenbelasting per 2024 te verhogen naar 4,25 euro. Deze 4,25 is volgens het college tot stand gekomen in overleg met de toeristische sector van Delft. Voor D66 stopt het denken echter niet bij deze participatie.

Raadslid Maruf lichtte toe dat zijn fractie een eigen analyse heeft losgelaten. Daaruit bleek dat omliggende gemeenten als Rotterdam, Westland, Den Haag en Leidschendam-Voorburg allemaal ruim 5 euro toeristenbelasting heffen. Maruf: “Toerisme brengt leven op straat en inkomsten voor ondernemers en verhuurders. Tegelijkertijd brengt het ook veel verborgen kosten met zich mee. Voorbeelden daarvan zijn overlast, verminderde leefbaarheid en de afname van het aantal buurtwinkels in het centrum.”

Hogere toeristenbelasting leidt niet tot afname

Over zowel Rotterdam, Westland, Den Haag en Leidschendam-Voorburg is niet bekend dat toeristen door het hogere bedrag aan toeristenbelasting, een keuze voor een ander dorp of stad hebben
gemaakt. Sterker nog: het is door de gemeente Amsterdam onderzocht en bevestigd is dat dit bedrag niet of nauwelijks leidend is voor de keuze voor een drop of stad. Daarnaast is het meerendeel van de overnachtingen in Delft zakelijk van aard. De verwachting van raadslid Maruf is dat werkgevers zich door een verhoging van 75 cent niet zullen laten tegenhouden.

Meebetalen aan Delft

Afgelopen jaren zijn de woonlasten voor bewoners en ondernemers toegenomen. Wat D66 betreft horen ook toeristen een redelijke bijdrage te leveren om gebruik te maken van de Delftse faciliteiten
en openbare ruimte. Daarnaast is toeristenbelasting een van de weinige knoppen waaraan de gemeenteraad kan draaien voor meer structurele inkomsten. De meerderheid van de raad kon zich echter niet vinden in het betoog van D66, Volt en de SP. Het amendement Toeristen betalen mee aan de basis op orde werd niet aangenomen.

Beeld: Gemeente Delft