“Grijp aanleg WarmtelinQ aan om Beatrixlaan te ontwikkelen”

Met de aanleg van WarmtelinQ doet zich een kans voor om de Beatrixlaan te versmallen. De D66-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over wat dit oplevert voor de leefbaarheid in de stad. Raadslid Boris van Overbeeke: “Niet alleen komt er met een versmalling ruimte vrij voor ontwikkeling van woningen en de aanleg van groen, ook is vermindering van het autoverkeer goed voor de luchtkwaliteit, de geluidshinder en de CO2-uitstoot. Laten we die kans grijpen.”

WarmtelinQ

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding die restwarmte van de Rotterdamse haven vervoert naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland. Een deel van de pijp loopt langs de Beatrixlaan en zal – als alles doorgaat – de komende jaren worden aangelegd. Voor de ingraafwerkzaamheden moet de grond open. De weg zal daarom sowieso tijdelijk versmald worden. Van Overbeeke: “We willen deze kans grijpen om uit te zoeken wat de gevolgen van een versmalling zijn voor de luchtkwaliteit, de geluidshinder en het autoverkeer.”

Beatrixlaan

Al langer heeft D66 de wens om de Beatrixlaan te ontwikkelen. Deze vierbaans asfaltbarrière dwars door de stad zorgt voor veel geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de duizenden omwonenden. De Beatrixlaan wordt vooral gebruikt voor doorgaand verkeer. Hiervoor zijn ook andere routes beschikbaar, routes die door minder druk bewoond gebied gaan. Met een versmalling van de Beatrixlaan kunnen we het zware doorgaande verkeer sterk verminderen of zelfs helemaal weghalen.

Wonen en groen

Met de versmalling van de Beatrixlaan maken we ruimte voor ontwikkeling van woningen en de aanleg van groen. Van Overbeeke: “Al dat asfalt is gewoon vreselijk zonde in een stad met ons ruimtegebrek. Terwijl we ook duizenden woningen willen bouwen en we groen nodig hebben voor een gezonde en leefbare stad. Daar zeggen we: van de Beatrixlaan naar de Beatrixwijk: van een plek voor de auto naar een plek voor de mensen.”