Boris van Overbeeke

Beeld: Boris van Overbeeke

“Wat mij betreft is die toekomst er een waarin we jongeren betrekken bij de politiek. Omdat besluiten ook hen, nee juist hen aangaan.”

  • 32 jaar
  • Goes
  • Delft
  • Hij/hem

Na zes jaar met veel vuur en plezier ons verhaal in de gemeenteraad verteld te hebben, stel ik me niet opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Delft nu af is. Er moet nog genoeg gebeuren. Vanaf een onverkiesbare plek (#17) op de lijst draag ik graag nog een steentje bij aan de campagne.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Tja, dit vind ik wel een moeilijke vraag. Dit verschilt enorm per moment en dan eigenlijk kan ik nog niet kiezen. In het autoluwe deel van de prachtige cultuurhistorische binnenstad. Of rennend langs de Schie. Maar ook de campus, waar het zoemt van de innovatiekracht en ambitie van jonge mensen die de wereld willen verbeteren.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik vind het zo zonde dat we in Delft nog steeds zo’n ongelofelijke hoeveelheid ruimte aan de auto hebben gegeven, rijdend of stilstaand. Gelukkig zijn we in de afgelopen periode begonnen met op een andere manier naar de straat te kijken. We zetten in op de fiets en het ov.
 
Dat is echt een win-win-win situatie. We verminderen CO2-uitstoot, mensen verplaatsen zich gezonder, en op de vrijgespeelde ruimte komt plek voor groen, spelende kinderen en woningen. Denk bijvoorbeeld aan de Beatrixlaan. Dat is nu een vierbaans asfaltbarrière dwars door de stad. Ik zeg: versmal die weg, bouw er huizen. Van Beatrixlaan naar Beatrixwijk.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Ik ben blij en trots dat ik me zes jaar lang voor Delft heb mogen inzetten. Delft, historische stad met – altijd al – de blik op de toekomst. Deze vraag is er een voor mijn opvolgers. Maar wat mij betreft is die toekomst er een waarin we jongeren betrekken bij de politiek. Omdat besluiten ook hen, nee juist hen aangaan. Waarin de straat een plek voor de mensen is, met ruimte voor groen en spelende kinderen. Een klimaatneutrale stad. En nog zo veel meer. Ik zal me blijven inzetten voor die toekomst maar na maart niet meer vanuit de Delftse gemeenteraad.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is bij de Tweede Kamerverkiezingen in bijna alle Delftse wijken de grootste geworden. Overtuigend. Van de binnenstad tot in de Buitenhof. Dat is een eer voor de partij. Ik zie het als een bevestiging van hoe Delft en D66 naadloos bij elkaar passen. Eigenzinnig én solidair, sociaal én liberaal, idealistisch én pragmatisch.
Wij zijn als partij geworteld in de stad. Wij willen recht doen aan de meerderheid zonder de belangen van de minderheid uit het oog te verliezen. Wij willen luisteren zonder onze oren te laten hangen. D66 zal de stad dienen met oog voor de ruimte die mensen nodig hebben op straat, voor de klimaatopgave en voor de kansen van alle kinderen.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Ik ben bang dat mijn laatst bezochte culturele evenement niet in Delft was, maar in Amsterdam naar de opera. Cultuur is zo belangrijk. Het is een pijler onder de samenleving. Een pijler zoals democratie, rechtstaat, wetenschap en journalistiek dat zijn. Niet voor niets moeten in onvrije samenlevingen de kunstenaars het altijd als een van de eersten ontgelden. En toch is cultuur vaak het kind van de rekening geweest als er bezuinigd moest worden.

Mensen in de culturele sector verdienen het om net als ieder ander eerlijk betaald te worden voor het werk dat zij leveren. Dat was in Delft niet zo. Ik ben daarom blij dat naar aanleiding van een amendement dat ik indiende, naleving van de Fair Practice Code, die een eerlijke betaling waarborgt, nu een basisvoorwaarde wordt in het gemeentelijk cultuurbeleid.