D66 Delft wil klimaatdoelen aanscherpen

D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen om het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Delft in 2050 te halen: in 2030 mogen we nog maar 70% CO2 uitstoten”, aldus commissielid Brendan Analikwu. “Door wat rekenkundige meevallers lijkt het of Delft er nu heel goed voorstaat, maar dat beeld is te rooskleurig. We moeten onze inzet nu niet verslappen.”

Meevallers

Uit een recent rapport is gebleken dat Delft in 2020 43% minder CO2 uitstootte t.o.v. 1990. Vergeleken met het landelijke cijfer (25%) is dit heel goed. Commissielid Brendan Analikwu dook in het rapport en zag twee oorzaken van dat grote verschil: het vertrek van de afvalverwerker uit de gemeente en de opening van de A4. Dat laatste zorgde ervoor dat de A13 ontlast werd en die staat op Delftse grond. Daardoor daalde de uitstoot in Delft, maar dit doet natuurlijk niets voor het klimaat. Ook het vertrek van de afvalverwerker is een schijnbeweging voor het klimaat: het maakt niet uit of afval in Delft of Rotterdam wordt verbrand. De uitstoot blijft.

Ambitieuzere doelen

Onlangs besprak de commissie Ruimte en Verkeer de keuze voor de eerste aardgasvrije wijk van Delft. D66 drong toen aan op het maken van meer vaart bij het loskoppelen van wijken van het gas, maar ook op meer vaart bij de hele energietransitie. De doelen uit het klimaatakkoord worden met de snelheid van het college namelijk niet gehaald. “De raad heeft op dit moment geen grip op het beleid van het college. We weten niet wat de effecten van keuzes zijn en we zien veel te laat of we nog op koers liggen.” Daar moet verandering in komen.

Om te voorkomen dat we te veel achterover leunen door deze meevallers op papier, wil D66 de doelen aanscherpen. Het college gaat in 2023 aan de slag met een routekaart duurzaamheid. Analikwu dringt aan op ambitieuze en heldere doelstellingen. Ook wil hij dat het beleid wordt doorgerekend zodat de politiek weet wat de effecten van keuzes zijn. Tot slot moet er jaarlijks een rapportage komen van hoe we ervoor staan. Zo zorgen we voor een goed klimaat.