Wethouder Huijsmans en Stichting Nederland Schoon ondertekenen plan tegen zwerfafval

Vrijdagmorgen 27 september 2019 heeft D66-wethouder Martina Huijsmans samen met de directrice Helene van Zutphen van Stichting Nederland Schoon het plan van aanpak ondertekend om zwerfafval in Delft tegen te gaan.

Beeld: Martina Huijsmans

Delft is een zogenaamde focusgemeente van Stichting Nederland Schoon. Kortweg betekent het dat Delft het proefkonijn is voor elf initiatieven op het gebied van zwerfafvalbestrijding.
Zo begint de gemeente Delft binnenkort met een proef met afval scheiden in de openbare ruimte in winkelgebied de Klis. Ook komt er een proef tegen peuken in de binnenstad.