Nieuw Mobiliteitsplan zet voetganger en fietser op 1!

Donderdag 28 januari nam de gemeenteraad het mobiliteitsplan aan. Dit plan legt de prioriteiten tot 2040 vast. Belangrijkste uitgangspunt is dat voetgangers en fietsers op de eerste plek komen. Raadslid Sivan Maruf: “D66 is erg tevreden met het resultaat. We zien dit echt als een van onze belangrijkste wapenfeiten van deze collegeperiode. Met dit plan blijft Delft bereikbaar en komt er tegelijkertijd meer ruimte voor groen en om te verblijven. Wel heeft D66 nog extra aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van de straat voor mensen die minder goed ter been zijn.”

Beeld: Sivan Maruf

De stad betrokken

Er is lang en met veel verschillende partijen, bewoners en ondernemers naar dit stuk toegewerkt. De commissie Ruimte en Verkeer besprak op 16 juni 2020 een eerste conceptversie. In totaal zijn er 147 zienswijzen ingediend door de commissie en de stad. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag lagen er in totaal nog 10 amendementen en moties, waarvan 2 over toegankelijkheid van D66. In de toekomst blijft de gemeente in gesprek met bewoners over de precieze invulling.

Voetganger en fiets op 1

De gemeente zet de voetganger en de fiets op de eerste plek. Zo stimuleren we meer gezonde en actieve verplaatsingen. Maruf: “Verplaatsingen per fiets of lopen stoten bovendien geen CO2 uit. Dat past in de duurzaamheidsambities van de gemeente en is goed voor de luchtkwaliteit.” Daarnaast worden innovatieve vormen van vervoer gestimuleerd. Ook wordt vervoersarmoede tegengegaan en ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Ruimte geven door ruimte te maken

Met de belangrijkste uitgangspunten van het mobiliteitsplan spelen we ruimte op straat vrij. Op dit moment neemt de auto nog erg veel ruimte in, rijdend of stilstaand. Door in te zetten op de voetganger en de fiets verminderen we het aantal autoverplaatsingen. Ook gaan we slimmer om met parkeren op straat. Maruf: “D66 wil de straat weer een plek voor de mensen maken. Een gezonde plek met schone lucht waar kinderen zelfstandig naar school kunnen. Daarom heeft mijn fractiegenoot Boris van Overbeeke zich deze zomer ook ingezet voor het slimmer parkeren. Met deze plannen zetten we een belangrijke stap.”

Inclusieve ruimte

Als kers op de taart heeft D66 samen met CU, CDA en GroenLinks een amendement ingediend om de straat toegankelijker te maken voor ouderen of mensen met een beperking. Iedereen heeft een beeld van plekken waar ze van de stoep af moeten omdat deze te smal is of omdat er een obstakel in de weg staat. Voor veel mensen een kleine moeite, maar voor mensen met een beperking kan het veel moeite kosten om die stappen af én weer op te nemen. Ons amendement roept het college op om de straat regelmatig te testen op toegankelijkheid en ervoor zorgen dat mensen gemakkelijke met de gemeente kunnen delen waar de knelpunten zitten. Maruf: “Een passende leefomgeving is een voorwaarde om mee te kunnen doen. En dat willen wij. Werken aan een inclusieve stad’’