Wie zijn wij?

Het zou mooi zijn als er voor elk probleem één duidelijke oplossing zou zijn. Helaas is dat niet zo. Als die er al zou zijn, dan nog is lang niet iedereen het met die verandering eens. Angsten en belangen borrelen gemakkelijk op, met als primaire reactie ‘niet hier, niet nu’.
Het gaat dus heel vaak om dilemma’s.

En daar zijn er in de samenleving heel veel van:

 • Wil je veel meer woningen bouwen, maar ook de buitenruimtes handhaven?
 • Wil je meer veiligheid in het verkeer, maar ook de bereikbaarheid veiligstellen?
 • Wil je de wachtlijsten in de zorg terugbrengen, maar ook de premies niet te veel laten stijgen?
 • Wil je de publieke diensten versterken, maar niet de belastingen verhogen?
 • Hecht je veel waarde aan privacy, maar ook aan misdaadbestrijding?
 • Vind je de aanpak van fraude onontbeerlijk, maar wil je ook de regeldruk verminderen?
 • Moeten we wetten handhaven en ook de bureaucratie verminderen?

De afgelopen decennia was er de overtuiging, dat de markt alles wel zou oplossen. En ook van innovatie werd en wordt wonderen verwacht. De praktijk wijst anders uit. De publieke functies staan enorm onder druk. Er gaat van alles goed, maar ook mis. Mede omdat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn om al de gewenste taken uit te voeren. Er moeten dus keuzes worden gemaakt, en dat is precies de opdracht aan de politiek. En de kiezer? Die spreekt zijn voorkeur uit in welke hoek en in welk tempo de oplossingen moeten worden gezocht.

Geldt dit nu ook voor onze gemeente? Zeker wel. Ook op lokaal niveau zijn de dilemma’s talrijk. Doordat gemeenten veel meer taken hebben gekregen, met beperkte financiële middelen, moeten er ook in het gemeentelijke beleid soms pijnlijke keuzes worden gemaakt. De wijze waarop D66 met die keuzes omgaat, komt voort uit grondslag van de partij.
D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Vrijheid in verbondenheid

Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.
Mensen zijn pas echt vrij als iedereen dat is
Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor generaties na ons.En daar zijn er in de samenleving heel veel van:

Richtingwijzers sociaal-liberalisme

Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

Onze richtingwijzers:

 • Vertrouw op de eigen kracht van mensen
 • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 • Denk en handel internationaal
 • Beloon prestatie en deel de welvaart
 • Koester de grondrechten en gedeelde waarden