Inleiding

Gewoonlijk wordt in verkiezingsprogramma’s niet verder gekeken dan vier jaar. Dat is niet geheel onlogisch. De wereld waarin we leven is zo dynamisch dat het weinig zin heeft om ver in de toekomst te kijken. Toch ontkomen we daar in dit verkiezingsprogramma niet aan.

Dat we in ons dagelijks leven voor grote uitdagingen staan, is een ding dat duidelijk is. Dit geldt niet alleen voor ons, inwoners van Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude, maar voor alle Nederlanders. Zo hebben we al twee jaar lang te maken met de corona-pandemie en proberen we ervoor te zorgen dat onze kwetsbare medeburgers gezond blijven. De prijs daarvoor wordt met name betaald door horeca, theater, bioscoop, niet-essentiële winkelbedrijven en onze jeugd. Naast de gevolgen van de pandemie worstelen we in Castricum onder meer met een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en starters, een toename van vliegtuigen die over onze gemeente vliegen en het op peil houden van voorzieningen zoals een zwembad.
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. In steden en dorpen lopen de temperaturen verder op en wij zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de landbouw en de natuur kwetsbaarder. Luchtvervuiling veroorzaakt 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. En door de stijging van de zeespiegel komt ons land steeds verder onder zeeniveau te liggen.
Niet verder vooruit kijken dan vier jaar zou onverantwoordelijk zijn, hoe moeilijk het ook is om in de toekomst te kijken. In de plannen die we in dit programma presenteren wordt dan ook rekening gehouden met de gevolgen die de keuzes van nu hebben voor de toekomst, zodat dit programma meer dan ooit een programma is voor onze kinderen en kleinkinderen.
In dit verkiezingsprogramma wordt beschreven welke keuzes D66 maakt met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Wonen
  • Veiligheid
  • Verkeer
  • Schiphol
  • Economie
  • Klimaat en milieu
  • Natuur, landbouw en dierenwelzijn
  • Zorg, welzijn en sport
  • Onderwijs en cultuur
  • Samen besturen