Mariska El Ouni

Mariska El Ouni - Beeld: Eigen Foto

De afgelopen raadsperiode is er veel gebeurd in Castricum en D66 in de oppositie!

Dat vroeg van mij als raadslid o.a. lef, doorzettings- en aanpassingsvermogen zoals ik u 4 jaar geleden heb beloofd. Met name politieke sensitiviteit, het doorzien van maatschappelijke- en politieke processen, goed afwegen wanneer het verstandig is iets wel of juist niet te doen, altijd uitgaan van progressieve kansen en mogelijkheden zijn belangrijke aspecten geweest van mijn inzet en werkwijze.

  • 68 jaar
  • Haarlem
  • Akersloot
  • Zij/haar

De komende 4 jaar zal dat nog steviger aan de orde zijn of D66 nu een coalitie- of oppositiefractie is. Dit vereist continuïteit en voor deze continuïteit wil ik graag zorgdragen. Dit geldt eveneens voor o.a. de volgende portefeuilles: Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, Onderwijs en Regionale samenwerking.
Ook de komende 4 jaar zal er een stevige vinger aan de pols gehouden moeten worden bij de financiën, zeker voor wat betreft het Sociaal Domein. Het sociale gezicht van Castricum mag niet onder het maaiveld verdwijnen!
Mijn klus is zeker nog niet klaar, iedereen moet mee kunnen doen. Ik zal mij de komende 4 jaar met veel enthousiasme, gedrevenheid en politieke verantwoordelijkheid blijven inzetten voor Castricum. En uiteraard verlies ik daarbij het belang van regionale samenwerking niet uit het oog!

Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.
D66 zit in mijn genen. Voor mij is de combinatie van sociaal en liberaal erg belangrijk!

Eigen regie, gelijke kansen voor iedereen, zelf keuzes maken, ieder mens is uniek, een positieve kijk op het leven (kijken wat iemand kan / kansen en mogelijkheden benutten), ieder stem telt binnen de partij en tolerantie zijn o.a. belangrijke pijlers voor mij binnen D66.