Economie en financiën

Castricum is een bedrijvige gemeente, maar dat is niet langer vanzelfsprekend meer. Als van gevolg van Corona zijn veel economische perspectieven, ook in Castricum, onder grote druk komen te staan. Met name in de winkelgebieden wordt dat zichtbaar en zien we steeds meer verschraling optreden. Veel lokale ondernemers hebben hun financiële reserves moeten aanspreken en schulden opgebouwd. Onduidelijk is hoe en op welke wijze herstel zal optreden.

Het is niet ondenkbaar dat Castricum van de bruisende gemeente die ze ooit was verandert in een plek waar inwoners alleen nog komen om te slapen. Een vicieuze cirkel ligt in het verschiet. Minder bedrijven betekent minder werkgelegenheid, minder winkels betekent minder bezoekers met als gevolg nog meer verschraling.

Overigens zijn er niet alleen bedreigingen, er zijn ook kansen. In Castricum richten veel bedrijven zich al op verduurzaming, afvalreductie, energiebesparing en alternatieve energiebronnen. De energie transitie gaat veel extra werkgelegenheid opleveren. Belangrijk is dat onze lokale ondernemers hiervoor de ruimte krijgen. Lokale kennis wordt erg belangrijk voor de ‘verbouwing’ van onze bestaande woningen en gebouwen. Onze landelijke ligging aan de rand van de randstad is daarbij beslist een plus.

Om ervoor te zorgen dat Castricum een gezond ondernemersklimaat houdt, wil D66:

  • dat de gemeente oog heeft voor de wensen en behoeften van onze plaatselijke ondernemers als gevolg van corona en waar mogelijk ondersteuning biedt, dat geldt ook voor zzp-ers;
  • de samenwerking tussen ondernemers stimuleren, waardoor het bijvoorbeeld eenvoudiger wordt om regionale acquisitie-inspanningen te verrichten onder andere via Ontwikkelingsbedrijf NH-N. Een faciliterende rol van de gemeente is daarbij onmisbaar;
  • de bedrijventerreinen zoals Castricummerwerf, revitaliseren en op niveau houden, uiteraard met aandacht voor duurzaamheid en bereikbaarheid;
  • dat recreatie het economisch speerpunt van Castricum is en blijft. We verwelkomen in deze sector kleine bedrijven die passen in het groene en duurzame karakter van onze gemeente;
  • dat de stranden van Bakkum en Castricum natuurstranden blijven. We steunen toeristische ontwikkeling met respect voor mens en natuur;
  • bijdragen aan een vitale middenstand door winkelgebieden te concentreren en geen solitaire supermarkten toe te staan. Een gezellig winkelgebied met een divers aanbod draagt immers bij aan een prettig woon- en leefklimaat, voor zowel bewoners als voor bezoekers;
  • markten stimuleren omdat ze voorzien in de behoefte van veel inwoners, gezelligheid brengen en in positieve zin bijdragen aan het goed functioneren van de aanwezige detailhandel.
  • Onderzoeken of toevoeging van ambulante handel in de kernen Limmen en Akersloot de aanwezige middenstand versterkt.

Financiën

Het is geen vetpot. Gemeenten hebben de laatste jaren veel taken erbij gekregen zonder dat daarvoor voldoende geld tegenover stond. We kunnen dus geen cadeautjes uitdelen. Kiezen is moeilijk, want als ergens meer geld voor uitgetrokken wordt zal dat ten koste gaan van iets anders. En we moeten oppassen dat we toekomstige generaties niet met een schuld opzadelen.

D66 wil niet dat er bij tegenwind of ambitieuze plannen uit gemakzucht een oplossing gezocht wordt in verhoging van de lasten. D66 is in principe tegen het verhogen van de gemeentelijke belastingen (waaronder de OZB), anders dan voor inflatiecorrectie of het kostendekkend houden van specifieke diensten.