Ivor Balke

Ivor Balke - Beeld: Eigen Foto

  • 53 jaar
  • Castricum
  • Castricum

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het strand, waarschijnlijk de favoriete plek van elke Castricummer. De laatste jaren merk ik dat mijn activiteit op het strand verschuift van liggen naar wandelen.
Tweede plek is de Oosterbuurt, waar ik graag wandel met Ylvi.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie dat Castricum de fijnste plaats blijft om te wonen, waar inwoners meer met eigen initiatieven komen in plaats van alles over te laten aan het gemeentebestuur.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik wil dat de gemeente meer het goede voorbeeld geeft om respectvol met onze natuur en leefomgeving om te gaan
  • Nooit diegenen vergeten die om wat voor reden niet goed mee kunnen komen in onze samenleving
  • Eindelijk serieus werk maken van natuurinclusief bouwen en zo de biodiversiteit te vergroten

Wat betekent D66 voor jou

Ik ben blij dat D66 altijd opkomt voor vrijheid en gelijkheid, zonder daarbij te willen betuttelen of uit te gaan van een bepaalde levensovertuiging. D66 is voor iedereen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Hangt van mijn bui af, maar Lord of the Rings staat hoog op mijn

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Een concert van Spinvis, tussen de coronagolven door. En in maart naar een concert van Tori Amos. Maar ik ga ook heel graag naar modern ballet. Eigenlijk geniet ik van alles wat met passie en plezier wordt uitgevoerd.