Veiligheid

De statistieken wijzen uit dat Castricum een relatief veilige gemeente is (bron: waarstaatjegemeente.nl). Tegelijkertijd laten diezelfde statistieken zien dat Castricummers zich minder veilig voelen dan andere Nederlanders. De reden hiervoor is niet onderzocht. Dat maakt het er niet gemakkelijker op om dat gevoel weg te nemen.

Veiligheid is een onderwerp van ons allemaal. Meer veiligheid begint dan ook bij ons zelf, bij goed burgerschap. Helaas blijkt uit tal van incidenten dat we er met alleen goed burgerschap niet meer komen. D66 ziet lokale veiligheid dan ook als een gemeentelijke kerntaak waarbij meer aandacht moet uitgaan naar toezicht en handhaving.

D66 blijft streven naar een nog veiligere gemeente en vindt dat

  • daarbij de samenwerking moet worden gezocht met de Veiligheidsregio Noord-Kennemerland;
  • de veiligheid in het uitgaanscentrum in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de horecaondernemers is, de toezichthouders en handhavers van de gemeente moeten echter niet afwachten tot het op straat uit de hand loopt, maar de ondernemers helpen bij de preventie;
  • regels die niet gehandhaafd kunnen worden geen zin hebben;
  • de gemeente uiteraard moet voldoen aan de wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van landelijk beleid zoals in dit verkiezingsjaar de naleving van de corona-maatregelen;
  • toezicht op de naleving van gemeentelijk beleid zoals een vuurwerkverbod waar D66 voorstander van is, is de directe verantwoordelijkheid van de gemeente;
  • (beperkt) cameratoezicht onder strikte voorwaarden mogelijk moet zijn op plekken waar met enige regelmaat vernielingen of geweldsincidenten plaatsvinden.