Harold Ebels

Harold Ebels - Beeld: Douwe Jepma

Als oud-afdelingsvoorzitter en actief raadslid in Castricum behoef ik mezelf nauwelijks te introduceren bij volgers van de lokale politiek in Castricum. Ik ben trots op en tevreden met de inbreng die ik afgelopen jaren heb mogen leveren in de gemeenteraad van Castricum, overigens in synergetische samenwerking met de overige fractieleden. Onze fractie staat te boek als kundig en betrokken, zo niet bevlogen. Mijn persoonlijke kennis van en ervaring met diverse beleidsterreinen, veelal in het ruimtelijke en fysieke domein, wordt binnen en buiten de raad gewaardeerd. Ook in mijn rol als voorzitter van raadscommissies en van de werkgeverscommissie oogst ik de nodige waardering

  • 59 jaar
  • Schoorl
  • Limmen
  • Hij/hem

Als persoon breng ik analytisch vermogen en oplossingsgerichtheid bij complexe vraagstukken. Ik voer het debat op inhoud, in ontspannen en relativerende stijl en met enige humor. In woelige tijden koers ik op de ratio en niet op ‘de onderbuik’. Ik sta vierkant achter onze partijbeginselen en ben voldoende wendbaar om lokaal tot compromissen te komen en ‘bindend’ te opereren.

Nog immer voel ik me zeer betrokken bij de kwaliteit van onze directe leefomgeving, in ruimtelijk èn in sociaalmaatschappelijk opzicht. Het vuur voor de lokale politiek en het raadswerk brandt bij mij dan ook nog hevig. Na achtereenvolgens een derde (GR2014) en een tweede (GR2018) plek op onze kandidatenlijst was de tijd rijp om, als lijsttrekker voor GR2022, de democratische troepen in Castricum aan te voeren.