Daniel Thenu in het Kontakt

Daniel Thenu, een van onze kandidaten voor de gemeenteraad, gaf afgelopen weekend een interview in het Kontakt.

Daniel is nieuw op de D66 lijst

Hoewel Daniel al eerder actief was als burgerraadslid namens de Socialistische Partij (SP) staat hij nu namens D66 Capelle op de kieslijst. “Dat klopt inderdaad”, beaamt Thenu. “Vanwege gezondheidsklachten werd ik in mijn functioneren belemmerd. Ik kon, zowel als bestuurslid en (burger)raadslid, daardoor niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Ik heb toen een tijdje rust genomen. Binnen de SP veranderde er ook best het een en ander.” 
Thenu dacht in de afgelopen jaren na over een terugkeer in de lokale politiek en kwam tot de conclusie dat D66 hem het meest na aan het hart ligt. “Wat mij aanspreekt bij D66, is het gedachtegoed, de doelstellingen en uitgangspunten. Visie zoals “we laten iedereen vrij en niemand vallen”. De overheid die gelijke kansen schept voor iedereen. Kansenongelijkheid in onderwijs, wonen en werken aanpakken.” 

Maatschappelijk betrokken

Daniël Thenu is in het dagelijks leven onder meer actief in de psychosociale zorg. Bewust kiest hij voor maatschappelijke functies. 
Wat dient er op dit vlak te gebeuren in Capelle? “Door beleidsveranderingen en bezuinigingen op maatschappelijk gebied hebben we ervaren dat dit consequenties heeft gehad voor de burgers.” 
“De beleidskeuze van het college richt zich de laatste jaren veelal op handhaving, veiligheid en woon/leefomgeving. Belangrijk, maar het ontwikkelen van verschillende woon- gebiedspaspoorten vergt ook veel aandacht, vooral nu.” 
“Er is onvoldoende aandacht voor maatschappelijke burgerparticipatie, achterstanden op het terrein van werk en inkomen. Het tegengaan van discriminatie in Capelle, armoede en betaalbare huizen voor iedereen”.

Bron: Het Kontakt
Benieuwd naar het hele artikel? Lees het dan hier terug in het Contact: https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/algemeen/300925/daniel-thenu-maakte-bewust-transfer-