D66 publiceert addendum op programma

Naar aanleiding van de lancering van het Kieskompas in de gemeente Capelle aan den IJssel publiceert D66 Capelle aan den IJssel een addendum op het verkiezingsprogramma. In het verkiezingsprogramma werd over enkele stellingen in het Kieskompas niet expliciet stelling genomen. Onderstaande aanpassingen zijn gedaan om het D66 standpunt op deze stellingen toch in het programma te laten passen.

Stelling: “Woningzoekenden die eerder overlast veroorzaakt hebben, mogen door de gemeente uit kwetsbare wijken worden geweerd”


Sommige partijen zijn er voorstander van om woningzoekenden die overlast hebben veroorzaakt, door de gemeente uit kwetsbare wijken mogen worden geweerd. Als D66 Capelle vinden wij het lastig om te bepalen in welke mate woningzoekenden dan overlast moeten veroorzaken om dit te bewerkstelligen. Wat is overlast? Hoeveel omwonenden moeten hier last van hebben.
Aan de andere kant begrijpen wij dat mensen, die zich bijvoorbeeld met criminele activiteiten bezig houden of overlast geven door een verslaving, niet in een al kwetsbare wijk moeten worden geplaatst. In sommige situaties zijn juist de mensen die overlast veroorzaken, de kwetsbaren.
Kortom, lastig om de kaders te stellen en daarom staan wij hier neutraal tegenover omdat elke situatie anders is en maatwerk verdient.

Stelling: “Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning”

Statushouders zijn mensen die huis, haard en hun land hebben verlaten om te vluchten voor oorlog of vervolging. D66 Capelle vindt dat deze mensen de kans moeten krijgen om, in afwachting van hun definitieve verblijfsvergunning of terugzending naar hun eigen land, deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Hiervoor moeten zij ook in aanmerking komen voor huisvesting. Dit dient wel op basis van het systeem van een urgentieverklaring te gaan. Zij moeten daar dus wel voor in aanmerking komen, net zoals andere inwoners voor wie de behoefte dringend is.

Stelling: “Om de algemene voorzieningen te verbeteren mag de OZB omhoog” 

Capelle aan den IJssel heeft een van de laagste gemeentelijke lasten van de regio. 
Het onevenredig meer belasten van huizenbezitters om de verbetering van de algemene voorzieningen te financieren is niet eerlijk.
Het verbeteren van de algemene voorzieningen is namelijk in het belang van alle Capellenaren. 

Stelling: “De gemeente moet meer doen om echtscheiding te voorkomen”

D66 is voor vrijheid van het individu. Mensen beslissen zelf over hun keuzes in hun leven. Ook het wel of niet scheiden van je partner hoort hierbij.
Naast dat wij niet inzien hoe je echtscheidingen kunt voorkomen, vinden wij dit niet iets waar de gemeente zich mee mag bemoeien.
Wel wil D66 mensen met relatieproblemen een loket bieden om met deze problematiek terecht te kunnen. En indien nodig een begeleidingstraject voor deze mensen aan te bieden.

Stelling: “Gokreclames moeten verboden worden in Capelle aan den IJssel”

Gokken kan ertoe leiden dat mensen diep in de schulden komen, met allerlei mogelijke ernstige gevolgen. Het aanprijzen daarvan zou wat D66 betreft dan ook niet moeten in de openbare ruimte. Daarom wil D66 dat gokreclames landelijk worden verboden. Daarbij kan er lokaal een lobby opgezet worden om te zorgen voor wetgeving vanuit landelijk. D66 Capelle ziet verder echter weinig ruimte om gokreclames lokaal te gaan verbieden.

Stelling: “Het OV in Capelle aan den IJssel moet gratis blijven voor alle pensioengerechtigden”

Pensioengerechtigden zijn in het algemeen goed in staat zelf te betalen voor het gebruik van het openbaar vervoer. Dan is het niet eerlijk dat andere Capellenaren daar aan mee moeten betalen. Tegelijkertijd zorg  het  openbaar vervoer er ook voor dat senioren meer sociale contacten hebben en houden. Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem onder senioren.
Als er met gratis openbaar vervoer een drempel wordt weggenomen om er op uit te gaan, dan is dat een positief effect. Daarom wilt D66 dat de gemeente nog steeds schaalvoordelen haalt door zelf de abonnementen in te kopen voor ouderen, maar dat er wel een eigen bijdrage van de ouderen bij komt.

Stelling: “Het OV in Capelle moet gratis worden voor mensen met een laag inkomen”

Openbaar vervoer moet voor elke Capellenaar goed toegankelijk zijn, het stimuleert meedoen in de samenleving. Toegankelijk geldt zowel voor goede bereikbaarheid in de buurt als financiële haalbaarheid. Omdat openbaar vervoer geld kost moeten wij sommige groepen in de samenleving hierbij ondersteunen. Echter om mensen met een laag inkomen geheel gratis gebruik te laten maken van het openbaar vervoer is financieel geen haalbare kaart. Een korting aanbieden op OV-abonnementen voor mensen met een bijstandsuitkering of een zeer laag inkomen zouden wij de gemeente wel willen voorstellen.

Stelling: “Vuurwerk moet verboden worden voor particulieren in Capelle aan den IJssel”

Vuurwerk is slecht voor het milieu en veroorzaakt veel dierenleed, laat staan het leed aan mensen zelf. Tegelijkertijd blijkt dat het lastig is om een vuurwerkverbod te handhaven als het slechts lokaal van kracht is. D66 wilt niet direct inzetten op verbieden maar wel op het stimuleren van alternatieven zoals vuurwerkshows. Zo kunnen ook de vuurwerk verkoper langzaam aan afbouwen en worden zij niet uit niets geconfronteerd met een verbod