Jasper Hooijkaas

Jasper Hooijkaas - Beeld: Tim Ruigrok

Gemeenteraadslid

  • 55 jaar
  • Rotterdam
  • Capelle aan den IJssel


Burgers voelen zich steeds minder gehoord in Capelle en dit maakt mij zorgen. Vanuit mijn expertise als oud WOP bestuurder ben ik teleurgesteld dat afspraken met het bewoners vaak niet worden nagekomen door gemeente. Dat het ook anders kan heeft onze toenmalig wethouder Josien van Cappelle vorige raadsperiode laten zien.

lk geloof dan ook dat op basis van gelijkwaardigheid tussen bewoners en gemeente er enorme stappen gemaakt kunnen worden qua Ieefbaarheid in de wijken. Hierbij speelt wat mij betreft digitalisering een belangrijke rol. Huidige raadsperiode is er door goed oppositie te voeren het nodige bereikt. Om komende periode echt het verschil in Capelle te maken moeten we komende Gemeenteraad verkiezingen minimaal 5 raadsleden zien te behalen. Met inzet van alle leden heb ik er al het vertrouwen in dat dit moet lukken. Met een goede verkiezingsuitslag wordt college deelname aanzienlijk groter en kunnen we werken aan onze lange lijst van ambities. Voor mij zelf wil ik een aantal ambities benoemen die wat mij betreft belangrijk aandachtspunten moeten zijn bij een volgende periode; burgerparticipatie, mobiliteit Abraham van Rijckevorsel in combinatie met ontsluiting ‘s-Gravenland, Capelle West, Nieuwe Rivium en Fascinatio, meer groenonderhoud in eigen beheer en waar mogelijk in samenwerking met bewoners, het opzetten van controlesysteem voor uitgevoerde werkzaamheden in buitenruimte, woningbouw voor starters, status geven aan afspraken gemaakt in WOP’s en misschien wel het belangrijkste het herwinnen van vertrouwen van bewoners in lokaal bestuur. Al met al kijk ik naar de Gemeenteraad verkiezingen van maart 2022 uit en hoop met elkaar een geweldige uitslag te behalen