Wind en Zon Pamflet D66 Berkelland

De klimaatverandering versterkt door de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen heeft een onomkeerbare overgang naar hernieuwbare energie ingezet. Daar is iedereen van doordrongen. Onze inwoners zijn volop bezig met energie opwekking en besparing rondom hun eigen huis. Voor corona was dit het gesprek op menig verjaardagsvisite of langs de voetballijn.

De overheid vraagt elke regio om aan te geven hoe zij invulling gaan geven aan de duurzame energie opwekking in de eigen regio (de zgn. Regionale Energie Strategie, RES).  Vooruitlopend daarop heeft de gemeente Berkelland in 2018 de beleidsnotitie RODE  –  Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland – vastgesteld.

Het doel is voor iedereen helder: los komen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De weg naar dit doel, de manier waarop, met welk tempo en met wie,  is voor iedereen verre van helder.
Als D66 Berkelland willen wij in dit pamflet helder aan geven hoe wij deze weg zien, de weg naar nieuwe energie voor Berkelland.