Werkbezoek windpark Den Tol in Netterden


Op woensdag 10 mei jongstleden zijn afvaardigingen van de gemeenteraden van de gemeente Berkelland en de gemeente Oost Gelre op bezoek geweest bij windpark Den Tol in Netterden. Ook D66 Berkelland was aanwezig. Ter plaatse zijn de raads- en commissieleden verwelkomt door gastheer en mede-eigenaar van het windpark Frank Simmes.

Het bezoek begon met een presentatie door Frank Simmes, waarbij de totstandkoming (en alles wat hierbij komt kijken) van het windpark werd gepresenteerd. Zo gaven de foto’s van de bouw van de windmolens in de presentatie een goed beeld van de technisch indrukwekkende constructie waaruit de windturbines worden opgebouwd. Vervolgens kregen de raads- en commisieleden de gelegenheid om samen met Frank één van de windturbines van nabij en van binnen te bekijken. Hierdoor ontstond een helder beeld van wat met name de hoogte van een dergelijke windturbine betekent voor de (directe) omgeving. Door het ontbreken van wind stonden de turbines nagenoeg stil, waardoor de aspecten geluid en slagschaduw helaas niet kon worden ervaren. Wat D66 Berkelland betreft een gemis, waardoor wij binnenkort zelf nogmaals poolshoogte bij een windturbine zullen gaan nemen.

Het windpark Den Tol betreft een lokaal initiatief van een zestal boeren families die op hun gronden in totaal negen windturbines hebben ontwikkeld. Deze families zijn al in 2001 begonnen met de realisatie van het windpark als aanvulling op hun boerenbedrijven. Na twintig jaar begon de bouw in 2021, waarna de molens in juni 2022 in bedrijf zijn gesteld. Het betreft windturbines van leverancier Nordex met een ashoogte van 124,5 meter en een tiphoogte van 183 meter. Met een gemiddelde jaarlijkse stroom opwek van 80.000 MWh leveren deze turbines stroom voor meer dan 25.000 huishoudens.

Het bezoek aan windpark Den Tol heeft de aanwezige raads- en commissieleden een goede indruk gegeven van één van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een dergelijk windpark door middel van een lokaal eigendom en wat komt kijken bij de ontwikkeling van een dergelijk windpark. Wat D66 Berkelland betreft is het van belang wat de nieuwe, landelijke, normen voor windturbines zullen inhouden. Op basis hiervan kan worden gekeken of en welke mogelijkheden voor windturbines binnen Berkelland bestaan.

Beeld: Daan Somsen