Op bezoek bij Twence in Hengelo

Afgelopen woensdag 2 november is een afvaardiging van de gemeenteraad van Berkelland, waaronder wij als D66 Berkelland, op kennismakingsbezoek bij Twence in Hengelo geweest.

Twence betreft een afvalverwerkingsbedrijf waarbij men als doel heeft om uit afval duurzame energie en nieuwe grondstoffen te maken. Het bezoek startte met een rondleiding over het terrein en vervolgens langs de afvalverwerkingsinstallaties; erg interessant en indrukwekkend. Na de rondleiding zijn de cijfers, activiteiten en toekomstvisie van Twence door manager aandeelhoudersrelaties Frank Siebelt gepresenteerd.

Het bezoek aan Twence heeft wat D66 Berkelland betreft verdiepende informatie opgeleverd. Hierdoor zal dit bezoek bijdragen aan het nemen van een besluit over een nieuw afvalstoffenbeleid (Van afval naar grondstof 2023-2027) dat door de gemeenteraad van Berkelland dient te worden vastgesteld. Uitgangspunten binnen dit beleid zullen zijn: zoveel mogelijk grondstofhergebruik en zo min mogelijk restafval. De doelstelling van minder dan 100 kilogram restafval per inwoner per jaar (de zogeheten VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling) is hierbij van belang. Deze VANG-doelstelling dient wat D66 Berkelland betreft behaald te worden door te kijken naar welke methode voor afvalinzameling hier op een betaalbare manier, zonder het gemak voor inwoners te beperken, toe kan leiden.

Medewerkers van Twence, bedankt voor jullie gastvrijheid en enthousiaste presentatie van het bedrijf.