Motie Streekproducten bedrijfsrestaurant

Waarom niet uitdragen waarvoor je staat? Afgelopen 19 maart hebben wij, samen met BBBB, BP en Gemeentebelangen, tijdens de raadsvergadering een motie ingediend. Met deze motie zou het college worden verzocht om bij een nieuwe aanbesteding voor de catering in het bedrijfsrestaurant van ons gemeentehuis extra aandacht te geven aan streekproducten. Onze Berkellandse en Achterhoekse streekproducten zouden zo wat extra aandacht en hiermee bekendheid krijgen. Ook vervult de gemeente wat ons betreft zo een belangrijke voorbeeldrol door het aanbieden van streekproducten in het bedrijfsrestaurant.

Streekproducten belangrijk

De afgelopen jaren zijn aan meerdere mooie voedselprojecten subsidies verstrekt. Mede om de bekendheid, productie van streekproducten en samenwerking te stimuleren. De Achterhoek en daarmee Berkelland worden hiermee op de kaart te gezet. Daarbij draag je als gemeente uit: ‘Wij vinden streekproducten belangrijk en stimuleren dit!’ Hoe vanzelfsprekend zou het dan ook zijn om maximaal in te zetten op inkoop van streekproducten voor het productaanbod van de bedrijfskantine van ons gemeentehuis. Waar mogelijk uitdragen waar je voor staat en wat je belangrijk vindt!

D66 raadslid Petra Leferink - Beeld: Gemeente Berkelland

Motie niet aangenomen

De motie werd helaas niet aangenomen door onze gemeenteraad. Sommigen interpreteerden de motie verkeerd door bijvoorbeeld te argumenteren dat dit reeds onderdeel van het huidige cateringcontract is. Echter ging het ons om de volgende aanbesteding (voor 2025) en om hierin maximaal in te zetten op het inkopen van streekproducten. Waarom geen alternatief uit de streek aanbieden wanneer dit mogelijk is? Ook zouden wij volgens sommigen met deze motie lokale ondernemers die geen (of deels) streekproducten aanbieden tekort doen. Zij zouden mogelijk buiten de boot vallen. Niets is minder waar. Het gaat in dit geval echter uitsluitend om streekproducten, wat niet wil zeggen dat wij andere lokale ondernemers uit het oog zouden verliezen. Daarbij is zoveel mogelijk lokaal inkopen algemeen goed binnen het inkoopbeleid van onze gemeente; daar deed deze motie niets aan af.

Trots op onze streekproducten

Kortom: een goed bedoelde motie, een klein gebaar, een stukje aandacht voor onze streekproducten waar wij trots op zijn. D66 Berkelland wilde niets meer en niets minder. Helaas niet op waarde geschat.