Motie ‘Schat de gemeente op waarde’


De vooruitzichten op onze gemeentelijke financiën zijn niet rooskleurig. Hoewel Berkelland een financieel gezonde gemeente betreft is de verwachting dat vanaf 2026 een fors tekort op de begroting zal ontstaan. Dit heeft niets met wanbeleid vanuit de gemeente te maken maar met het voornemen van het Rijk om vanaf 2026 te korten op het Gemeentefonds. Voor Berkelland zou dit een jaarlijkse bezuiniging van € 8 miljoen op een totale begroting van € 135 miljoen betekenen. Het jaar 2026 wordt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) daarom ook wel het ‘ravijnjaar’ genoemd.

Motie vreemd

Reden voor de Berkellandse gemeenteraad om de urgentie van dit negatieve vooruitzicht nog maar eens te onderstrepen en onze wethouder van financiën, Hans van der Noordt (D66), in zijn pleidooi richting het Rijk te ondersteunen. Alle Berkellandse politieke partijen hebben hiertoe, op initiatief van Gemeente Belangen, tijdens de Raadsvergadering samen een motie vreemd aan de agenda ingediend: de motie ‘Schat de gemeente op waarde’. Ook wij als D66 Berkelland zien de urgentie van deze aanstaande bezuinigingen en hebben daarom mede ingediend. Strekking van de motie is het verzoek van de Berkellandse Raad aan het College van Berkelland om namens de Raad een brief te schrijven aan zowel de Tweede Kamer als aan het Ministerie van Financiën, met als doel de dringende oproep om de aangekondigde en mogelijke extra bezuinigingen van tafel te krijgen.

D66 raadslid Daan Somsen - Beeld: Gemeente Berkelland

Wees voorbereid

Ondanks de inzet van onze Raad, onze wethouder van financiën en ook onze burgemeester (die het probleem bij de VNG onder de aandacht brengt) moeten wij als Berkelland voorbereid zijn op de mogelijk jaarlijkse bezuiniging van € 8 miljoen op onze begroting. Wellicht valt het allemaal mee en neemt het Rijk (een deel van) het voorgenomen korten op het Gemeentefonds terug. Valt het niet mee, dan is het verstandig om ook het meest negatieve scenario te hebben bekeken. D66 Berkelland ondersteund wethouder Van der Noordt in het onderzoeken van dit meest negatieve scenario, waarbij zelfs wordt gekeken hoe tot € 10 miljoen zou kunnen worden bezuinigd. Deze € 2 miljoen extra geeft de Raad, mocht het toch zover komen, de ruimte keuzes te maken bij het doorvoeren van bezuinigingen.

Vinger aan de pols

Wij blijven ons inspannen en hopen dat het Rijk tot inkeer komt en de aangekondigde bezuinigingen (deels) laat vervallen. Hoop is echter geen strategie en tot die tijd dienen wij ons op een bezuiniging van € 8 miljoen voor te bereiden.