Informatieavond lokale bedrijventerreinen Berkelland en bedrijfsbezoek Schuurman Schoenen Neede

Hoe staan de bedrijventerreinen in Berkelland ervoor? Deze vraag is tijdens een informatieavond op dinsdag 27 juni voor de gemeenteraad van Berkelland door het team Economische Zaken van onze gemeente beantwoord. De informatieavond vond plaats bij Schuurman Schoenen op bedrijventerrein Wheemergaarden in Neede.

Tijdens de informatieavond gaf het team Economische Zaken een presentatie waaruit blijkt dat op onze bedrijventerreinen nagenoeg geen plek meer is voor nieuwe bedrijven: op vrijwel iedere (nu nog) onbebouwde kavel rust een optie of deze kavel is reeds verkocht. Op zich een goed teken wat duidt op economische voorspoed. Nadeel is echter dat bedrijven welke zich willen vestigen op één van onze bedrijventerreinen moeite hebben om een beschikbare en geschikte locatie te vinden.

Naast het voorzien in voldoende beschikbare (nieuwe) locaties is het verbeteren van bestaande bedrijventerreinen een speerpunt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aantrekkelijker maken van bestaande bedrijventerreinen door het aanleggen van meer groen, wat de beleving voor de werkenden op het bedrijventerrein verbetert.

Het team Economische Zaken gaf tevens aan op regionaal niveau, met andere Achterhoekse gemeenten, in overleg te zijn over toekomstige uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen of het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen. Dit overleg dient te resulteren in een nieuw zogenaamd Regionaal Programma Werklocaties (RPW) voor de Achterhoek (het huidige RPW loopt tot 2023). Met dit nieuwe RPW willen de Achterhoekse gemeenten het bedrijventerreinenbeleid verder op elkaar afstemmen en hiermee op de juiste locaties in de regio economische activiteiten bevorderen en de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen verbeteren.

Na de presentatie van het team Economische Zaken is de gemeenteraad rondgeleid over de bedrijventerreinen Wheemergaarden en Russchemors in Neede. Tijdens deze rondleiding werd het krappe aanbod van locaties nog eens bevestigd.

Regine ter Braak volgt rondleiding over bedrijventerrein Russchemors te Neede. - Beeld: Daan Somsen

Terug van de rondleiding over de bedrijventerreinen volgde een rondleiding door Schuurman Schoenen. John en Arjan Schuurman namen de gemeenteraadsleden mee door hun bedrijf. De gemeenteraadsleden kregen zo een goed beeld van het ontstaan van het bedrijf als schoenenwinkel in Borculo in de jaren ‘50 van de vorige eeuw tot waar het nu staat: een modern bedrijf met 45 winkels en waar nieuwe ontwikkelingen volop gaande zijn. Zo wordt gewerkt aan een nieuw, groot magazijn op de Wheemergaarden waar door gebruik van orderpickrobots straks dag en nacht orders kunnen worden gepickt. Kortom een bedrijf waarvan wij (wat D66 betreft) als Berkellanders trots mogen zijn dat deze in onze gemeente is gevestigd.

Beeld: Regine ter Braak

Namens D66 Berkelland: team Economische Zaken bedankt voor jullie heldere presentatie, John en Arjan voor jullie rondleiding en voor de toekomst veel succes met jullie bedrijf gewenst!