Begroting 2023 vastgesteld

Tweetal door D66 Berkelland ingediende moties door de gemeenteraad aangenomen.

De raad heeft de begroting voor het jaar 2023 vastgesteld.
Een jaarlijks hoogtepunt in de gemeentepolitiek. Door het vaststellen van de begroting is voor een groot gedeelte bepaald waar er in 2023 geld aan uitgegeven mag worden. Maar bij het vaststellen van de begroting gaat het niet alleen over geld. Er worden ook moties over andere belangrijke onderwerpen in het komende jaar ingediend.

D66 Berkelland heeft een tweetal moties ingediend, die beide door de raad zijn aangenomen. De motie: Herstel ingetrokken bouwvergunningen en woonbestemmingen. Toen de krimp op de woningmarkt daarom vroeg konden veel bouwplannen geen doorgang meer vinden. Nu de markt een totaal andere is geworden willen wij dat de oude vergunningen en ingetrokken woonbestemmingen van destijds een nieuwe kans verdienen. Na een nieuw verzoek en afweging moeten ze zoveel mogelijk alsnog verleend worden.

De tweede motie betrof het extra dividend dat onze vuilverwerker en energie opwekker Twence dit jaar uitkeert. De hogere uitkering komt door de hoge opbrengsten van de energieopwekking. Het geld dient ingezet te worden voor de regelingen voor het tegemoetkomen in de energiekosten van de Berkellandse samenleving.

Beeld: D66 Berkelland