Veilige werkomgeving Gemeente Berkelland

Zaterdag 25 mei heeft Dagblad TC Tubantia aan dit onderwerp aandacht besteed.
D66 Berkelland is van mening dat er altijd en overal sprake dient te zijn van een veilige werkomgeving.

In 2022 is er een algemeen onderzoek gehouden naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gemeente Berkelland. Aanleiding was mede een uit de in 2021 gehouden risico-inventarisatie op de arbeidsomstandigheden naar voren gekomen percentage pestgedrag van 14%. Onze fractievoorzitter heeft daar destijds aandacht voor gevraagd.

Onze fractievoorzitter (toenmalig wethouder 2010-2018) zou zich volgens het artikel in TC Tubantia schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het betrof een onderzoek waarbij medewerkers anonieme signalen hebben afgegeven. Onze fractievoorzitter is in dat onderzoek niet gehoord. Zowel voor, tijdens, als na het onderzoek is er geen enkele klacht bij welke instantie dan ook ingediend. 

D66 Berkelland vindt het van belang dat er ook binnen de gemeente Berkelland sprake is van een veilige werkomgeving.
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport is er een stappenplan opgesteld (voor herstel, bouw en borging), een aangepast gedragsprotocol en een cultuurveranderingsproces, welke nu twee jaar in uitvoering zijn. Op verzoek van het presidium van de raad heeft er mediation plaatsgevonden. Dat traject heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring. 

De fractie van D66 Berkelland onderschrijft deze verklaring.Link: raadsvergadering 4 juni, spreker H. Boer.