Een korte geschiedenis over D66 Berkelland

1 januari 2005 is de gemeente Berkelland ontstaan uit o.a. de vier kernen Eibergen, Neede, Borculo en Ruurlo. In de Berkellandse gemeenteraad heeft D66 zitting genomen met twee raadsleden, Jolanda Kuipers en Han Boer, afkomstig uit Neede. Zowel Jolanda als Han zijn vanaf 1993 zeer actief betrokken geweest bij D66 in de voormalige gemeente Neede en hun actieve inzet heeft dan ook geresulteerd in hun beider raadslidmaatschap in de nieuwe fusiegemeente. Ze hebben het fundament gevormd van de partij in de Berkellandse gemeente en gemeenschap.


In 2010 groeide de fractie uit tot zes raadsleden en kwam D66 voor het eerst in het College van Burgemeester en Wethouders. Ook in het daarop volgende College nam D66 plaats. In beide colleges heeft Han Boer D66 vertegenwoordigd als wethouder. In deze periode heeft Jolanda Kuipers als fractievoorzitter gefungeerd.


Na de verkiezingen van 2018 heeft D66 onderdeel uitgemaakt van de oppositie, maar na de verkiezingen van 2022 keert D66 terug naar de Collegetafel.


Veel politieke inzichten zijn in de loop der jaren gewijzigd, maar opvallend is dat op 23 november 1993 in het nieuws staat vermeld dat D66 van mening is, dat doelbelastingen zoals toeristenbelasting ook echt aan dat doel moet worden besteed, dat er een gemeentelijke ombudsman moest komen. Daarnaast een reparatiebon voor klachten omtrent groen en bestrating in de gemeentewijzer, een discriminatiemeldpunt, kleine horeca en wonen om en op het marktplein en dat de belastingen niet met meer omhoog mochten dan de inflatie. Wanneer je het jaartal wijzigt en van de reparatiebon in de gemeentewijzer een app maakt blijkt bovenstaande nog steeds actueel.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.