Het water stijgt… wanneer?

watersnoodramp

Deze week wordt in ons land de Watersnoodramp 1953 herdacht. Er wordt breed aandacht geschonken aan de enorme gevolgen die deze ramp heeft gehad. Enorm veel doden, verloren gegaan huisraad, woningen, dieren, bedrijfspanden. Kortom alles vernietigd.
Er werd niet geluisterd naar Johan van Veen, de ingenieur, die bleef wijzen op het gevaar van de Zeeuwse en de Hollandse delta. Na de ramp werd het Deltaplan opgepakt, waarvan wij dachten er honderden jaren mee voort te kunnen.
Door de klimaatveranderingen weten we dat dit niet zo is. Nu vinden over de hele wereld; stormen, wateroverlast, overstromingen plaats.
De reactie van inwoners is meestal: “Dit hebben we nog nooit gezien, niet meegemaakt, vreselijk.” Hebben de inwoners bij Valkenburg in Limburg ooit gedacht, dat hen een dergelijke overstroming zou overkomen?

onze gemeente

Laten we dichtbij huis blijven en kijken naar onze gemeente met die prachtige beschermende duinenrij en stranden. De laatsten worden om de zoveel jaar opgespoten om ons te beschermen tegen de zee. Beseffen we wel voldoende dat de zeespiegelstijging toeneemt en deze over vele jaren gevolgen heeft voor ons zelf. Moeten we wachten op steeds sterkere stormen (superstormen?) die onze stranden en onze duinen kunnen treffen.
Is dit doemdenken of met een realistische blik naar de toekomst kijken en op dit moment onze denkkracht inzetten om te weten waar de zwakke plekken in de duinen zitten.
Denk bijvoorbeeld aan de Hoofdingang en zuidelijke hoofdingang van Egmond aan Zee, Bergen aan Zee. Moeten we niet eens serieus onderzoek laten doen naar de aanpassing van deze strandopgangen?
En de gevolgen die dat heeft bijvoorbeeld in Egmond aan Zee; op welke manier kan de reddingboot op het strand naar zee komen. Nu nadenken met het doel: tussen nu en 5 jaar de strandopgangen aanpassen.

Aan de slag!

D66 Bergen wil dat de Veiligheids regio, Hoogheemraadschap Noord-Holland Noord, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holand, de Gemeenteraad van Bergen gezamenlijk in kaart laten brengen welke gevaren we lopenen welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Dit moet dan resulteren in een actieplan voor de duinen/strandopgangen van de gemeente Bergen en mogelijk ook anderen in de Provincie Noord Holland.
Laten we niet, zoals bij de watersnoodramp 1953, afwachten en net doen of er niets aan de hand is. Nog dit jaar inzicht krijgen en aan de slag.