Klimaat en Natuur

“De strijd om de vierkante meters tussen natuur, economische bedrijvigheid, landbouw, verkeer, woonwensen en energieopwekking woedt steeds heviger. “

Waar werken we naar toe:

Natuur en klimaat worden bedreigd. De gevolgen zijn steeds merkbaarder, ook binnen onze gemeente; van extreme droogte en wateroverlast, tot het verlies van biodiversiteit.
D66 neemt op het gebied van natuur, landbouw en duurzaamheid ook lokaal een leidende rol. We zoeken de juiste balans tussen de klimaatplannen en de lokale omstandigheden. We ondersteunen duurzaamheidsprojecten voor Bergen, de Egmonden en Schoorl. Wij durven keuzes te maken om klimaatverandering tegen te gaan.

  • Mogelijk maken van kringloop-landbouw en meer diverse, circulaire en natuur-inclusieve manieren van produceren
  • Aanpak van wateroverlast door het optimaliseren van het rioleringssysteem en andere vormen van wateradaptatie zoals het ondersteunen van inwoners bij het verminderen van het aantal tegels in de tuinen
  • Geen rigoureuze boskap in de duinen, maar de uitvoering van het beheerplan Natura 2000 afhankelijk maken van de resultaten van de monitoring.
  • Natuur op de eerste en recreatie op tweede plaats (actief beheer, dus geen wildgroei van paden en misbruik van onze bossen)
  • Halt toeroepen aan ongebreidelde aanwas van vakantiebungalowparken en in plaats daarvan campings behouden.
  • Groenonderhoud door inwoners (financieel) aanmoedigen via de wijk- en dorpsverenigingen en inwoners ondersteunen bij de vergroening van de tuinen en verduurzaming van hun huizen
  • Op zoveel mogelijk openbare maatschappelijke en industriële gebouwen zonnepanelen realiseren
  • Nauwer samenwerken met het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en provincie om afkalving van duinen en strandafgangen tegen te gaan en het waterbeheer in het landelijk gebied te verbeteren
  • Gezamenlijk met deze organisaties zoeken naar gecombineerde oplossingen in de strijd om de vierkante meters zoals zonnepanelen boven parkeerterreinen