Speerpunten

1. Betaalbaar wonen
2. Passende ondersteuning voor jong en oud
3. Klimaat en natuur
4. Goed bestuur
5. Gezonde mobiliteit
6. En verder voor onze vitale kernen….

“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”

We hebben het hier goed in Bergen. Laten we samen zorgdragen voor behoud van onze prachtige leefomgeving. Het goede behouden maar met een open blik op de toekomst. Voorkomen dat onze gezellig drukke gemeente een pretpark wordt. Bewaken dat kernen levendig en toegankelijk blijven. Samenwerken en innoveren in de strijd tegen een veranderend klimaat. Altijd met oog voor de lokale omstandigheden en oor voor iedereen. Dat vraagt om weloverwogen keuzes maken en afwegen van verschillende belangen.

Ik heb een aantal jaren gewoond en gewerkt in een ondemocratisch land waar geld en geweld de dienst uit maakten. Dat heeft mij doen beseffen hoe waardevol onze democratie is. Dat bestuurlijke zaken eerlijk en transparant moeten worden geregeld. Dat iedere burger vrij moet zijn om mee te doen én te denken. Dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is…en dat het waard is om daarvoor te strijden. Terug in Nederland besloot ik om zelf de handen uit de mouwen te steken in de lokale politiek. Ervoor zorgen dat naar iedereen geluisterd wordt en dat het gemeentebestuur eerlijk en goed handelt. Dat viel op zijn plek bij D66 Bergen. Een partij met voeling voor de lokale samenleving én met een sterk netwerk (en dus meer invloed) in de regionale en landelijke politiek.

De manier waaróp lokale politiek wordt bedreven, is voor mij ook belangrijk. Ik sta mijn mannetje in een pittige discussie, maar houd niet van drama of politieke spelletjes. Zeker in de huidige tijd van polarisatie vind ik het belangrijk om te streven naar harmonie en samenhang.

Tenslotte, twee jaar Corona vraagt grote aanpassingen voor onze burgers en onze ondernemers. Het einde van de onzekerheid is nog niet in zicht. D66 wil oren en ogen wijd openhouden voor hen die de gevolgen van deze pandemie dragen. We bieden onze inwoners en ondernemers alles wat in ons vermogen ligt om hen te steunen. Bureaucratie mag daarbij zinvolle, innovatieve oplossingen nooit in de weg staan.

Alexandra Otto – lijsttrekker